Ofret lasteplass – bygget nytt maskinrom for tavler og batterier

Bulkskipet Kryssholm har fått nytt maskinrom forut for å bygges om til batterihybrid drift.

Ofret lasteplass – bygget nytt maskinrom for tavler og batterier
Kryssholm til kai i Kragerø mai 2021. Ombyggingen til hybrid med fire thrustere, tre generatorer, landstrøm, nytt losseutstyr, NOx-rensing og ballastvannbehandling kom på 60 millioner kroner. Foto: Melingen/Bio Feeder

Etter omfattende ombygging i Polen som ble ekstra vanskelig på grunn av korona, er bulkskipet nå tilbake i Norge som et av verdens mest avanserte og første hybride bulkskip.