KARRIERE

OECD-rapport: – Unge nordmenn er for dårlige på teknologi

– Bekymringsverdig.

Unge nordmenn er kun gjennomsnittlig gode i matte, naturfag og problemløsning. Det er trolig ikke tilstrekkelig, med tanke på behovene som finnes i det norske arbeidsmarkedet, ifølge OECD-rapport.
Unge nordmenn er kun gjennomsnittlig gode i matte, naturfag og problemløsning. Det er trolig ikke tilstrekkelig, med tanke på behovene som finnes i det norske arbeidsmarkedet, ifølge OECD-rapport. Bilde: NTB scanpix
Ina AndersenIna AndersenJournalist
5. juni 2015 - 13:00

Unge voksne i Norge har ikke gode nok matematiske og vitenskaplige ferdigheter, ifølge OECDs rapport Skills Outlook 2015.

– I alle landene som er med i undersøkelsen har unge bedre ferdigheter innen problemløsing og teknologi enn voksne. Men dette er mindre fremtredende i Norge enn i de fleste andre land.

Dette er en kilde til bekymring, konkluderer rapporten.

– Den teknologiske utviklingen og en økende kompleksitet i samfunnet gjør det stadig viktigere med tilstrekkelige ferdigheter på området.

Norske sjefskvinner: Norske sjefskvinner: – Ingeniørutdanningen var helt avgjørende

Gjennomsnittlige ferdigheter

Skills Outlook 2015 tar for seg unge voksne som står utenfor arbeidsmarkedet, men også utdanning, ferdigheter og hvordan unges kompetanse benyttes i arbeidslivet.

Sammenlignet med de 22 landene som deltar i undersøkelsen, har Norge en høy andel unge som er inkludert i arbeidslivet.

Likevel scorer vi bare gjennomsnittlig på litterære, matematiske og problemløsningsferdigheter.

– Det er trolig ikke tilstrekkelig, med tanke på behovene som finnes i det norske arbeidsmarkedet, poengteres det i rapporten.

I Norge, som ett av få land, er dessuten unge voksnes ferdigheter dårligere enn aldersgruppen over dem.

– Dette er bekymringsverdig ettersom etterspørselen av høyt kvalifiserte arbeidstakere er økende.

Les også: Ingen i verdenstoppen: – Norsk petroleumsforskning burde være bedre

Norske ungdom scorer kun gjennomsnittlig på blant annet matteferdigheter, sammenlignet med de andre landene i undersøkelsen. Det er trolig ikke godt nok, fordi Norge vil trenge flere høyt kvalifiserte arbeidstakere i fremtiden. Kjersti Magnussen

– Må hindre frafall

For å bedre situasjonen understreker Skills Outlook at det er viktig at lærere og andre ledere i skolen fanger opp de elevene som har problemer, slik at de kan gi dem støtte eller spesialprogrammer.

– Slik kan elevene få hjelp til å tilegne seg nødvendige ferdigheter i lesing, matematikk og vitenskap, og også hindre at elever dropper for tidlig ut av skolen. 

Ungdom må ha de rette ferdighetene på plass, når de forlater utdanningssystemet, poengteres det.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i en pressemelding at bedre samsvar mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse, mer læring i arbeidslivet, og bedre utvikling og anvendelse av kompetanse, er viktige mål.

I tillegg arbeider regjeringen aktivt med å forebygge frafall i videregående opplæring.

– Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen i Norge kan styrkes. Utvalget har hatt sine første møter og er i gang med arbeidet, sier Isaksen.

Les også: Internasjonalt panel: Norge har kun to teknologimiljøer i verdenstoppen

Under snittet i naturfag

Norge er med i et EU-samarbeid på utdanningsområdet, hvor EUs utdanningsministere blitt enige om åtte referansemål for utdanning og opplæring som man ønsker å nå innen 2020.

EUs statistikkorgan, Eurostat, publiserer årlig statistikk som viser hvordan medlemsstatene ligger an med tanke på disse målene.

Funnene i Skills Oulook blir også bekreftet her, viser tallene som rapporteres inn av Statistisk sentralbyrå.

Norge har høyere skolefrafall enn snittet i EU og utfordringer i regning og naturfag.

Målet er at færre enn 15 prosent av 15-åringer skal ha utilstrekkelige ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag. Norge ligger omtrent på EU-snittet i matte, med 22,3 prosent som har lave ferdigheter.

I naturfag derimot ligger norske 15-åringer under snittet. 19,6 prosent av dem har ikke gode nok ferdigheter i faget, mot 16,6 prosent i hele EU.

I tillegg skal færre enn 10 prosent av dem mellom 18-24 år skal være falt fra utdanning og opplæring uten å ha fullført videregående. I Norge faller 11,7 prosent fra, mot 11,1 prosent i snitt i EU.

Les også: Utenlandske selskaper i kø for å ansette norske ingeniører

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.