OECD kritiserer norsk fornybarstøtte

OECD kritiserer norsk fornybarstøtte
UEFFEKTIV FORNYBARSTØTTE: Norge bør heller kjøpe og kansellere klimakvoter på det europeiske kvotemarkedet enn å støtte utbygging av fornybar energi, mener OECD. Bilde: Jannicke Nilsen

OECD

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Opprettet 30. september 1961 etter en omorganisering av OEEC, Organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid. Organisasjonens oppgave er å fremme økonomisk vekst i medlemslandene, å samarbeide om konjunkturpolitikken og å bidra til å utvide verdenshandelen på multilateralt ikke-diskriminerende grunnlag. 34 medlemsland.

Kilde: Store norske leksikon og Wikipedia– Å kjøpe og kansellere EU-klimakvoter ville være et mer effektivt miljøtiltak og mer økonomisk effektivt enn å støtte fornybar energi og ulike energieffektiviseringstiltak, skriver OECD i sin miljørapport om Norge som ble lagt fram i dag.

Norge skal etter planen bli med i svenskenes elsertifikatmarked fra 1. januar 2012. Da må norske strømkunder betale for utbygging av 13.2 TWh fornybar kraft. En stor del av dette vil etter alt å dømme være relativt dyr vindkraft.

Les også: – Merkelig å spørre om miljøgevinsten

Uavklart biogevinst

OECD stiller også spørsmål ved målet om 14 TWh bioenergi i 2020.

– Det kan være grunn til ytterligere å vurdere nettovirkningen på CO2-utslipp ved å nå et slikt må, skriver OECD.

Rapporten viser til at debatten om i hvilken grad bruk av biomasse fra skog er CO2-nøytral, fremdeles er uavklart.

Les også: – Dette kan endre klimaregnskapet

Pionerrolle

Rapporten gir imidlertid et positivt bilde av Norges klima- og miljøarbeid. Blant annet spiller Norge “en pionerrolle i miljøbeskyttelse og bærekraftig utvikling”.

Men i rapporten går det fram at det vil bli vanskelig for Norge å nå sine klimamål, spesielt innenfor transportsektoren som står for mer enn en tredel av de norske klimagassutslippene.

Les også: Vi kan bli 77 prosent fornybare

Skjev drivstoffskatt

OECD slår i den forbindelse fast at det ikke finnes noen miljømessig grunn til å skattlegge diesel mindre enn bensin, slik det gjøres i dag. Dieselavgiften burde isteden vært høyere enn bensinavgiften, siden CO2-utslippene per liter diesel ifølge rapporten er 12 prosent høyere enn for bensin.

OECD foretar slike evalueringer jevnlig, og den forrige rapporten om Norge kom i 2001.

Les også: – Bioenergi kan hindre klimabombe

Les mer om: