OFFSHORE

Ocean Rig og Friede Goldman enige

De to femtegenerasjonsriggene skal leveres henholdsvis 1. mars og 1. juni neste år. Ifølge Ocean Rig er disse leveringsdatoene er innenfor de leveringstidene som før er anslått av ABB Offshore Systems AS, tidligere Umoe Olje og Gass AS, det uavhengige selskapet som ble engasjert i januar 2000 for å kontinuerlig overvåke og evaluere ferdigstillelsen av de to riggene.

Som en indikasjon på sin forpliktelse til å møte de nye leveringsdatoene er det avtalt at Friede Goldman skal betale dagmulkter til Ocean Rig hvis riggene blir levert senere enn de avtalte leveringsdatoene. Dagmulktene utgjør USD 75 000 per rigg begrenset oppad til USD 7,5 millioner per rigg.

Avtalen innebærer også at Ocean Rig skal betale Friede Goldman en bonus på USD 1 million per rigg hvis riggene blir levert tidligere enn de nye leveringsdatoene.

I henhold til avtalen vil begge selskaper frafalle alle gamle krav, med enkelte unntak, selskapene imellom. Dette inkluderer alle faktiske og potensielle krav vedrørende endringer som er kjent for Friede Goldman i dag samt Ocean Rigs krav på dagbøter for tidligere forsinkelser.

Les mer om: