OLJE OG GASS

Nytt boreverktøy entrer scenen

ENDRER METODENE: Erik Cayeux, forskningsleder og hjernen bak DrillScene, viser verktøyet som kan endre boremetodene i industrien.
ENDRER METODENE: Erik Cayeux, forskningsleder og hjernen bak DrillScene, viser verktøyet som kan endre boremetodene i industrien. Bilde: Elisabeth Tønnessen/UiS
Maiken Ree
27. jan. 2011 - 08:46

Den nyutviklede teknologien, kalt DrillScene, gir beskjed i forkant dersom noe er i ferd med å gå galt under boringen.

Friksjonsmåling

På den måten kan boreoperatøren unngå uønskede hendelser som at borestrengen setter seg fast, brønnspark eller kollaps av brønnhull.

– Teknologien bruker hydraulikk-, mekanikk- og temperaturmodeller sammen med sanntidsmålinger. Disse modellene blir brukt til å beregne den mekaniske friksjonen i brønnen kontinuerlig, og for alle typer boreoperasjoner. Utviklingen av friksjonsfaktorer sammen med overflate torque og hook load blir brukt til å detektere dårlig tilstand i brønnen, forklarer forskningsleder og hjernen bak DrillScene, Eric Cayeux, til Teknisk Ukeblad.

Viktig varsling

Automatisk kalibrering av de numeriske modellene sikrer at systemet gir korrekte og oppdaterte verdier for den spesifikke brønnen en overvåker. Teamet som har arbeidet med DrillScene har svært god tro på at de har funnet en riktig fremgangsmåte for denne teknologien, og har da også gode resultater å vise til.

– Vi vet ikke hva som er den direkte årsaken når situasjonen nede i brønnen endrer seg. Det kan være temperatur, trykk eller andre ting. Systemet kan ikke gi oss grunnen til den endrede situasjonen, men den kan varsle om når ting endrer seg. Dermed kan det tolkes av borepersonellet, sier Cayeux.

Boring av brønner er ansett som den viktigste måten å øke oljeproduksjonen fra norsk sokkel, både letebrønner og flere produksjonsbrønner. Samtidig er boring den største utgiftsposten for operatørselskapene, med skyhøye riggrater og dyrt utstyr.

Les også: Tvil om Statoils borekompetanse

Besparende

Cayeux ønsker ikke å tallfeste besparelser ved bruk av DrillScene, men gir et illustrerende eksempel.

– Et selskap som testet DrillScene boret en seksjon, hvor systemet varslet om at noe var i ferd med å skje i brønnen. Vi så at det var fare for hullkollaps, mens operatøren trodde det var opphoping av cuttings som var problemet De tok aksjon deretter, og det viste seg å være feil beslutning. Borestrengen satte seg fast og måtte kuttes. Deretter ble det boret et sidesteg og de fikk tilsvarende problemer. Operatøren trodde også denne gangen de hadde cuttingsproblem, men vi klarte å overbevise dem om at det var fare for kollaps, sier Cayeux.

Operatøren klarte å redde seksjonen, og unngikk en ny hendelse hvor borestrengen kunne ha gått tapt.

Utstyr og verktøy som sitter på borestrengen er til sammen verdt flere titalls millioner kroner. I tillegg unngår man såkalt nedetid, hvor man må avbryte boreprosessen i påvente av klargjøring for neste boreoperasjon.

Les også: Bellona vil ha nye borekrav

Øker tryggheten

DrillScene kan også varsle om såkalt kick, eller brønnspark. Det vil si at gass kommer inn i brønnen med trykk. På den måten kan verktøyet kanskje varsle tidlig nok slik at tiltak kan settes i gang for å forhindre at det kommer mer gass inn i brønnen, og forebygge utblåsninger.

– Ved å bruke sanntidsdata i modellene slik som DrillScene gjør, gir økt trygghet. Når en vet hvor utfordrende mange av dagens boreoperasjoner er, kan en slik kontinuerlig overvåking bli mer og mer påkrevd, mener Cayeux.

Cayeux sammenligner teknologien med et fotoapparat.

– Når vi ser på målesignalene kan de være litt ute av fokus, som et foto. Derfor må modellene kalibreres underveis, sier Cayeux.

Slik sikrer man at verdiene som DrillScene regner ut til en hver tid er oppdaterte og korrekte i henhold til den enkelte brønn.

Fornøyd

Så langt er teknologien utprøvd på sju nordsjøbrønner i løpet av de siste 18 månedene, både ved konvensjonell boring og trykkbalansert boring.

– Vi er godt fornøyd. DrillScene har varslet alle hendelsene i forkant for de sju brønnene og ikke mistet en eneste av dem. Hvor lenge i forkant alarmen kommer, avhenger av type boreoperasjon, sier forskningssjef ved IRIS Helga Gjeraldstveit til Teknisk Ukeblad.

Hun forklarer at varslingen kan variere fra en halv til én time under raskt endrede operasjoner, som kjøring av borestrengen, til 1–2 dager i forkant.

Les også: Ptil kritisk til Statoils teknologivalg: <br/> Valgte billigste boremetode

Krever tillit

DrillScene skal være tilpasset både bruk på land og på boreriggen. En server sikrer at dataprogrammet kan kjøres hvor som helst ved hjelp av en applikasjon. Slik kan det også brukes i integrerte operasjoner, hvor boreprosesser består av både folk på land og offshore.

– Systemet har fungert under testing, men vi ser at vi må opparbeide oss tillit fra dem som skal bruke systemet. Når problemer blir varslet på forhånd krever det at operatør er klar til å ta affære. Det er som regel enklere å reagere enn å være proaktiv. Dersom systemet skal brukes, krever det endring av arbeidsprosedyrer, sier Cayeux.

Ansetter

Teknologiutviklingen har skjedd med finansiering fra Statoil, ConocoPhillips og Norges forskningsråd.

Nå jobbes det med å fullføre kommersialiseringsprosessen av DrillScene. En daglig leder er på plass i DrillScene AS, og flere folk skal ansettes.

– Teknologien blir fortsatt støttet av IRIS, men jobben videre går nå mot å gjøre dette til et selvstendig foretak, sier Gjeraldstveit.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.