Nye vaktbikkjer mot sosial dumping

Nye vaktbikkjer mot sosial dumping
STATSBUDSJETTET: Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen vil lære av erfaringene i byggenæringen. Bilde: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Vaktbikkjene skal være en korps av verneombud ute i regionene. Disse vil komme i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen.

Melder inn

Verneombudene skal kartlegge og melde inn tilfeller av sosial dumping, altså utenlandske ansatte som blir utnyttet gjennom lav lønn eller dårlige arbeidsvilkår.

I dag er det allerede slike regionale verneombud i bygg- og anleggsnæringen.

Gode erfaringer

Denne ordningen har eksistert helt siden 1981.

– Erfaringene med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen er svært gode, og vi ønsker derfor å utvide denne ordningen til andre bransjer. Det er bred enighet om at ombudene gjør en viktig jobb for å bedre helse, miljø og sikkerhet og forebygge ulykker og skader. Arbeidstilsynet rapporterer i tillegg at de har et svært godt samarbeid med ombudene når det gjelder tilsyn med sosial dumping, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

Lav lønnsvekst med arbeidsinnvandring

Vil straffe sosiale dumpere