Nye muligheter i Nordsjøen

- Det er betydelige verdier i små og mellomstore felt i de modne delene av norsk kontinentalsokkel. Realisering av disse verdiene er viktig for å oppnå regjeringens mål om en langsiktig utviklingsbane for petroleumsvirksomheten. Effektiv utforskning av de modne områdene er av avgjørende betydning for å nå disse målene, og Nordsjøtildelingene 2002 er et viktig skritt på veien, sier olje- og energiminister Einar Steensnæs.

- Det er interessant at det er lagt ut arealer østover. Det åpner for nye muligheter, sier informasjonssjef Kristofer Hetland i Statoil. Statoil er dessuten fornøyd med at det er åpnet for mange blokker som ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur. - Men dette er likevel ikke nok for å kunne opprettholde dagens produksjonsnivå, sier Hetland.

Totalt utgjør det utlyste arealet 109 blokker eller deler av blokker. Søknadsfristen er satt til 28. januar neste år og tildelingen er planlagt i begynnelsen av 2. kvartal.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå