KRAFT

Ny rapport: Så grovt har IEA bommet på fornybar-boomen

«Uforståelige» feil, mener professor.

Bilde: Kjersti Magnussen
Øyvind LieØyvind LieJournalist
23. sep. 2015 - 14:50

Det internasjonale energibyråets (IEA) årlige rapport World Energy Outlook (WEO) har det siste tiåret bommet grovt i sine estimater for sol- og vindkraftutbyggingen.

Systematikken i de feilaktige framskrivingene er nå kartlagt i en ny studie Det tekniske universitetet i Lappeenranta i Finland har laget i samarbeid med forsker- og parlamentarikernettverket Energy Watch Group.

– Hindrer fornybarutviklingen

– IEA har holdt tilbake det det globale energiskiftet i årevis. De feilaktige estimatene har ført til høye investeringer i fossil- og kjernekraftsektoren, og hindret utviklingen av fornybar energi og underminert kampen mot klimaendringene, sier lederen for Energy Watch Group og tidligere medlem av det tyske parlamentet, Hans-Josef Fell, i en pressemelding.

Studien viser blant annet at det som WEO i 2010 anslo ville være installert solcellekapasitet i 2024, 180 GW, ble oppnådd allerede i januar 2015. Dette var tre ganger mer solkraft enn det WEO i 2010 forutså for 2015 (se grafer).

Vindkraftkapasiteten i 2010 var henholdsvis 260 og 104 prosent høyere enn WEO-estimatene fra 2002 og 2004. Vindkraftkapasiteten WEO i 2002 estimerte for 2030 ble oppnådd allerede 20 år tidligere, i 2010.

WEO har også overestimert potensialet for kullindustrien og ikke klart å forutse Kinas kraftige fornybarsatsing. Fra 2000 til 2006 overvurderte de dessuten kraftig framtiden for oljebasert kraftproduksjon.

Les også: Her letter det flyvende vindkraftverket som et helikopter

IEA ser ut til å ha blitt tatt på senga av den kraftige vindkraftveksten. Kjersti Magnussen

Tror ikke på eksponentiell vekst

Selv om sol- og vindkraft har hatt eksponentiell vekst de siste tiårene, og av mange forventes å fortsette å vokse i tiårene framover, fortsetter IEA å anta at disse teknologiene vil ha lineær vekst, altså ingen økning av den årlige installasjonstakten.

Ifølge World Energy Outlook ventes ny fornybar kraftproduksjon (unntatt vannkraft) kun å stå for 14 prosent av verdens kraftforsyning i 2030. Om man i framskrivningen derimot legger til grunn den eksponentielle veksttakten de siste 20 årene, ville tallet derimot være nærmere 60 prosent, ifølge studien.

Professor Christian Breyer ved Det tekniske universitetet i Lappeenranta mener den kommende fornybarveksten undervurderes dramatisk i WEO.

– De strukturelle feilene er uforståelige, og fra et sosialt perspektiv er de uansvarlige, sier han i pressemeldingen.

Uavhengige analytikere har gitt langt mer treffende estimater av fornybarutviklingen enn WEO.

Les også: Elkem Solar varsler nytt soleventyr på Herøya

IEA trodde folk ville fortsette som før å bruke olje til å produsere strøm. Men de tok feil. Kjersti Magnussen

Nasjonale interesser

WEO-rapportene godkjennes av OECD-landenes regjeringer. Energy Watch Group viser i pressemeldingen til at mange av disse er dypt involvert i den konvensjonelle energiindustrien.

Derfor ber gruppen det vitenskapelige og sivile samfunnet om å se nøyere på «de politiske og forretningsmessige avhengighetene innad i IEA».

WEO-estimatene har stor tyngde i utformingen av politiske beslutninger om den fremtidige utformingen av energisystemet, også i Olje- og energidepartementet i Norge.

Seniorrådgiver Bjørn Thorud i Multiconsult synes rapporten gir grunn til å skape tvil om hvorvidt IEAs analyser kan gi noe sikkert bilde av behovet for norsk olje og gass i årene fremover.

– Ja, jeg synes det. Det tar fort ti år fra et felt oppdages til det kommer i produksjon. Hvis solkraftmarkedet dobler seg på to og et halvt år, blir det mangedoblet innen oljen er i produksjon. Da blir kanskje ikke feltet lønnsomt lenger. Så jeg tror risikoen for å gjøre feilinvesteringer i olje- og gassbransjen her er mye større enn mange tror, sier han til Teknisk Ukeblad.

Les også: Det gamle tankrederiet er i dag Norges største eksportør av fornybar-teknologi

Ingen kapitalmangel

Thorud peker også på at det er mer kapital tilgjengelig for solkraftinvesteringer enn for olje og gass.

– Når det gjelder beslutninger om å investere i oljefelt, gjøres de av oljeselskapene og ikke av den enkelte aksjonær i selskapet. Med solkraft er bildet et helt annet. Der er kapitalen veldig spredt og potensielt enormt stort. Både bedrifter og folk flest kan selv bestemme seg for å kjøpe solceller på taket, sier Thorud.

Han viser også til at solcelleteknologien åpner for svært mange forretningsmodeller som gir veldig mange muligheter for finansiering.

Dermed er det ikke bare kraftselskap som kan investere i solenergi, men også investeringsfond, bedrifter, kooperativer og folk flest.

Det har onsdag ikke lyktes Teknisk Ukeblad å få kommentar til saken fra IEA.

Les også: Her bygger de verdens største solkraftverk

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.