Ny rapport om norske utslippskutt: Norge ligger ikke an til å nå klimamålene

Peker på kraftproduksjonen som en flaskehals for å elektrifisere industrien.

Ny rapport om norske utslippskutt: Norge ligger ikke an til å nå klimamålene
Norge ligger ikke an til å nå klimamålene sine, ifølge en rapport fra DNV. Her illustrert ved Norges største utslippspunkt, raffineriet på Mongstad, med et årlig utslipp på 1,7 millioner tonn CO2 i 2020. Foto: Øyvind Hagen/Equinor

DNV gir hvert år ut en analyse og prognose for verdens energisystemer og omstillingsbehov. Den forrige viste at verden ligger an til 2,3 graders global oppvarming, godt over klimamålene på 1,5 grader.