Ny metode skal halvere energiforbruket til CO₂-fangst ved biogassanlegg

Forskere fra Danmarks tekniske universitet (DTU) har utviklet en ny metode for fangst av CO₂ som fanger gassen i et fast stoff i stedet for i en væske. Nå skal teknologien testes på et svensk biogassanlegg.

Ny metode skal halvere energiforbruket til CO₂-fangst ved biogassanlegg
De keramiske rørene inneholder den ioniske væsken som utgjør selve fangstmediet. Utformingen av rørene øker blant annet absorpsjon/desporpsjon av CO2 og den mekaniske stabiliteten. Foto: DTU Kemi

CO₂-fangst er i den grad tilbake på moten i energisektoren og ikke minst blant politikerne. Å fange opp og gjenbruke klimagassen i for eksempel drivstoff har blitt utpekt av fagfolk så vel som politikere som et viktig verktøy i overgangen til et CO₂-nøytralt samfunn.