OFFSHORE

Ny kranstandard

22. aug. 2001 - 06:55

En arbeidsgruppe i Den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN) har omsider kommet med et forslag til ny europeisk standard for offshorekraner og flytekraner.

Europeisk avstemming

Overingeniør Nils Justad i Veritas, Bergen kan fortelle at forslaget nå skal ut til avstemming i de enkelte europeiske land. Han er en av nordmennene som er med på å utarbeide den nye standarden.

– Dersom resultatet blir positivt på avstemmingen, kan den bli standard fra 2002, sier Justad.

EU-direktiv

Noe av det viktigste ved den nye standarden er at den inkorporerer og utdyper kravene til sikkerhet som stilles i EUs maskindirektiv. Disse kravene omfatter blant annet sikkerhet for bruker og annet personell som befinner seg i operasjonsområdet for kranen elle løfteutstyret, dessuten gods, utstyr og materielle verdier.

I første rekke vil produsentene av kraner bli berørt, men brukerne kan også bli nødt til å innordne seg etter den nye standarden. Kravene skal hovedsakelig gjelde for nye kraner, men betydelige ombygginger og oppgradering av gamle kraner vil trolig også måtte skje i henhold til den nye standarden. Justad regner med at Oljedirektoratet trolig vil kreve dette.

Produsentene kan i noen grad fravike standarden, men da må de gi en god begrunnelse for avviket, og kravet til dokumentasjon skjerpes.

Verne folk

Myndighetene, med Oljedirektoratet i spissen, krever automatisering av arbeid, prosesser og utstyr som befinner seg i boreområdet. For å unngå alvorlige ulykker i størst mulig utstrekning, vil de ha personellet bort fra boredekket. Allerede for en del år siden stilte myndighetene krav om at arbeidsutstyret der skal kunnes fjernstyres.

Både hydraulikk, pneumatikk og programmerbare styringer (PLS), elektronikk og data er tatt i bruk for å få til denne utviklingen.

Flere reguleringer

Flere reguleringer av sikkerheten innen offshore er underveis. Et nytt HMS-regelverk (helse, miljø og sikkerhet) for sokkelen skal etter planen tre i kraft fra 1. januar 2002. Forskriftene stiller krav til de resultater eller det nivå myndighetene ønsker å oppnå.

I de fleste tilfellene går det også fram av kommentarene hvordan forskriftskrav bør oppfylles for å oppnå det gitte nivået. Der det er relevant henvises det til industristandarder som oppfyller kravene. Norsok standardene er sentrale i denne sammenheng.

For vedlikehold er kravene nedfelt i Aktivitetforskriftens paragrafer 73–79, der det blant annet settes krav om risikoklassifisering og til prioritering og planIegging. Her brukes noen nye begrep eller begrep med nytt innhold, som barrierer og risikoreduksjon.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.