OFFSHORE

Ny kontroll på Statfjord

MER ARBEID: Kontroll- og reguleringssystemene på Statfjord skal oppgraderes tilsvarende installasjonen på Heidrun (bildet).
MER ARBEID: Kontroll- og reguleringssystemene på Statfjord skal oppgraderes tilsvarende installasjonen på Heidrun (bildet).Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
18. mars 2005 - 13:50

Kongsberg Maritime skal levere ny kontroll- og reguleringsutsrustning til feltet for 70 millioner kroner.

Det blir nye prosesstyringssystemer, datainnsamlingssystemer, nødavsteningssystem pluss et nytt kontroll og reguleringssystem for ventilasjon og varme.

Også et kontrollsystem for gassturbinene er med i oppdraget. Det gamle AIM-systemet skal oppgraderes til et toskjerms AIM 2000 med Windows XP operatørstasjoner. Orderen omfatter ikke ombygging av kontrollrommene.

Kongsberg Maritime skal levere helt nye inn- og utgangterminaler. Disse skal inn i eksisterende termineringsskap og i utstyr som står i eksplosjonsfarlige områder.

Her skal de installere nye Ex(i)-terminaler fra Stahl. Hele omskiftningen skal gjennomføres i løpet av en uke på hver av plattformene. – Det er en utfordring, sier Trond Jacobsen hos Kongsberg Maritime.

Oppgaven er formidabel. Tusenvis av signaler skal inn på rett plass. – Vi leverer ikke nye skap, men må inn i eksisterende installasjoner. Derfor må vi definere riktige arbeidspakker på arbeidet som skal utføres ute på havet. Her er tiden stram, sier Jacobsen.Nyutviklet I/O

Inn- og utgangskortene er nyutviklet. Som en del av arbeidet har Kongsberg Maritime utviklet en egen forbindelse som kan settes i parallell med de gamle inn- og utkortene. Denne forbindelsen settes direkte på termineringslistene i skapene. Det er derfor unødvendig å kople om feltkabelen, noe som ville vært nesten umuligh.

Signalbehandlingen gjøres av nye RTU-er (Remote Terminal Units) som er koplet til AIM-systemet via Profibus. For tilknytning til andre systemer brukes Modbus. På denne måten reduseres protokollene som skal brukes på seriell informasjon mot andre systemer.

Kongsberg Maritime skal dessuten levere et nytt prosessimuleringssystem til Statfjordplattformene. Det skal brukes til å teste det nye systemet basert på data fra eksisterende installasjoner. Systemet sikrer rask oppstart etter revisjonsstans og optimaliserte driftsforhold når felt går fra å være et et oljefelt til å bli et gassfelt.

Det nye kontrollsystemet skal testes og leveres i løpet av sommeren 2006, mens plattformene etter tur tas ned for revisjonsstans. Folk fra Kongsberg Maritime vil være om bord inntil systemene fungerer tilfredsstillende.