KRAFT

NVE vil ta unna småkraftkøen

MER SMÅKRAFT: NVE vil styrke behandlingen av småkraftsaker, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.
MER SMÅKRAFT: NVE vil styrke behandlingen av småkraftsaker, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Bilde: mona sprenger

Totalt ble det behandlet konsesjonssøknader på 1, 75 TWh. Det tilsvarer elektrisitetsbruken til om lag 87 500 husstander. I tillegg ble det gitt konsesjon til 435 GWh fjernvarme, skriver Norges vassdrags- og energidirektorat i en pressemelding.

– NVE har høy prioritet på konsesjonsbehandlingen. Vi opprettholder resultatet på vannkraft, men vil styrke behandlingen av småkraftsaker, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Småkraftforeninga har ofte klaget over at NVE har mer enn 600 småkraftsaker i sin behandlingskø.

Les også: – Skuffet over feilslått NVE-satsing

Utfordrende prioriteringer

Sanderud sier målene i fornybardirektivet og det svensk-norske elsertifikatmarkedet stiller store krav til en effektiv konsesjonsbehandling.

– Vår ambisjon er å behandle nok konsesjoner slik at de beste prosjektene kan realiseres gjennom sertifikatordningen innen 2020. Det vil bety utfordrende prioriteringer mellom fornybar mål og andre miljømål i en grundig prosess med berørte interesser.

– God leveringssikkerhet og samordnet behandling av nett og produksjonsanlegg vil stå sentralt framover, sier Sanderud.

Les også: – Kritisk for nettet i nord

Mye vannkraft

NVE la i fjor til rette for 1 TWh med vannkraft. Det ble gjort vedtak om konsesjonsfritak ved opprustinger på 225 GWh og sendt innstillinger til Olje- og energidepartementet (OED) på større vannkraft på 327 GWh.

Det ble behandlet 63 småkraftsaker og gitt 45 konsesjoner på til sammen 447 GWh. 18 søknader om småkraftverk på til sammen 136 GWh, ble avslått.

Antall GWh behandlet i 2011 er det samme som i 2010, men det ble behandlet færre småkraftsøknader i 2011 enn i 2010.

Les også:

Vindkraft og fjernvarme

NVE ga fem konsesjoner og ett avslag til vindkraftverk i fjor. Anleggene som fikk konsesjon representerer en mulig el-produksjon på 750 GWh.

Det er gitt konsesjon til fem fjernvarmesaker som representerer om lag 435 GWh ny varmeproduksjon om de blir realisert. Det er noe mindre enn året før. Det skyldes at det har kommet færre søknader til behandling.

Les også: – Norge må lære av Østerrike

31 nettkonsesjoner

Det er behandlet 31 nettkonsesjoner som utgjør om lag 375 km. Blant disse er Mongstad – Kollsnes, spenningsoppgradering fra Kristiansand til Bamble, innstillinger til OED knyttet til delstrekninger på Ørskog - Sogndal og ny linje fra Kanstadbotn til Kvitfossen som vil bety en forbedring av leveringssikkerheten i Lofoten.

Det er i tillegg gitt 33 anleggskonsesjoner for andre nettanlegg som koblingsstasjoner, trafoer og lignende.

De siste fem årene er det gitt konsesjon til 3,7 TWh vannkraft og 5,9 TWh vindkraft, totalt 9,6 TWh fornybar elektrisitet. I tillegg er det gitt konsesjon til 4 TWh fjernvarme, opplyser NVE.

Les også: – Myndighetene må avklare egen politikk

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.