NVE stiller strengere krav til de som skal vurdere skredfare og kvikkleiresoner

Nå er det ikke lenger tilstrekkelig å ha mastergrad i geoteknikk. NVE anbefaler tilleggskompetanse om kvikkleire.

NVE stiller strengere krav til de som skal vurdere skredfare og kvikkleiresoner
Illustrasjonen viser hvordan ferskvann som over tid strømmer gjennom marin leire kan vaske ut saltet fra leira, og føre til at den stabile leira endrer seg til potensielt skredutsatt kvikkleire. Illustrasjon: NVE

I den nye veilederen anbefaler NVE at fagansvarlig ved utredninger må ha ingeniørkompetanse med fordypning i geoteknikk, tilsvarende mastergrad,