KRAFT

NVE publiserer detaljerte vindkraftdata

Skal gi bedre prognoser for vindkraftproduksjon.

NVE skal nå offentliggjøre produksjonsdata på vindparknivå brutt ned til timesverdier. Offentliggjøringen skal skje noen måneder etter den siste produksjonstimen.
NVE skal nå offentliggjøre produksjonsdata på vindparknivå brutt ned til timesverdier. Offentliggjøringen skal skje noen måneder etter den siste produksjonstimen. Bilde: Øyvind Lie

Som Teknisk Ukeblad tidligere har omtalt, har NVE tidligere ønsket å offentligjøre produksjonsdata for vindkraft på timesnivå, mens Statkraft har motsatt seg det..

I fjor høst snudde imidlertid Statkraft og ga klarsignal til offentliggjøring av produksjonsdata også på timesnivå, så lenge det skjedde med tre måneders forsinkelse i forhold til siste produksjonstime.

Les også: Opprinnelsesgarantiene gjør at kun 13 prosent av strømmen vår er «fornybar»

Ikke på turbinnivå

NVE har gjennomført en juridisk vurdering og kommet fram til at historiske data, det vil si serier som publiseres med noen måneders forsinkelse i forhold til siste produksjonstime, ikke anses som taushetsbelagte, og dermed kan publiseres av NVE.

Dataene er oppløst på vindparknivå, slik at man ikke får opplyst hvor mye hver enkelt vindturbin produserer. Dette var også et krav fra Statkraft.

I første omgang er det nå dataene fra perioden 2002-2013 som publiseres. Oppdaterte dataserier som dekker året 2014 vil bli hentet inn fra Statnett og publisert våren 2015, opplyser rådgiver David Edward Weir i NVE til Teknisk Ukeblad.

Les også: Statoil og Statkraft bygger havvind til 400.000 britiske husstander

Åpenhet

Han viser til at direktoratet har en lang tradisjon med full åpenhet rundt historiske dataserier knyttet til kraftproduksjon.

– Dette har vært helt sentralt i planlegging og utvikling av Norges kraftsystem.  Vindkraft er fortsatt ikke en helt moden teknologi samtidig som vindkraft vil spille en viktigere rolle i kraftsystemet de neste årene. Det er derfor viktig med tilbakeføring av erfaringsdata både i Norge og internasjonalt, og i så stor grad som mulig uten at det kommer på bekostning av konkurranse, sier Weir.

Han mener produksjonsserier for norsk vindkraft vil være til stor nytte for å gjøre analyser av vindkraftens rolle i kraftsystemet, utvikling av bedre prognoser for vindkraftproduksjon og for å danne et bedre bilde av driftserfaringene for norske vindkraftverk. 

– NVE opplever stor etterspørsel etter disse dataene fra forskningsmiljøer og private bedrifter både i Norge og internasjonalt, sier Weir.

Les også: Denne vindparken presterte best i 2013

Jobber med distribuering

De historiske produksjonsseriene for vindkraft foreligger i dag hos vindkraftprodusentene selv, og i Statnetts databaser i forbindelse med avregning av kraftproduksjon. 

NVE jobber med å få på plass en effektiv distribuering av disse, og andre viktige data i forbindelse med opprettelse av Elhub-systemet som er planlagt å være i drift i 2016.

I mellomtiden vil NVE publisere historiske data direkte på NVEs nettsider slik at disse kan tas med i forskningsprosjekter og analyser allerede nå.  

Les også:

NVE vil unngå at nettselskaper kjøper dyrt fra «seg selv»

Tobladet kinesisk vindmølle skal testes i Norge

Norske vindkraftverk kostet mer i 2012 enn i 2007