OFFSHORE

Nullutslipp til 1,9 mrd. kroner

Oseberg forlenger livet. Utvinningsgraden øker fra 28 til 35 prosent. FOTO: TERJE KNUTSEN/NORSK HYDRO
Oseberg forlenger livet. Utvinningsgraden øker fra 28 til 35 prosent. FOTO: TERJE KNUTSEN/NORSK HYDRO Bilde: Terje Knutsen

Årsaken er at feltet går over i en moden fase, og for å få ut mer av de utvinnbare reservene, trengs syv nye brønner.

For å møte miljøkravet om nullutslipp ved boring, må Hydro investere i ny prosess for behandling av boreslam og tilhørende prosesskontroll.

Økt boreaktivtet krever flere lugarer på Oseberg Øst. Boligkvarteret oppgraderes derfor med 20 nye lugarer.

I tillegg kommer to nye livbåter og et nytt dekk for å håndtere boreutstyr og kjemikalier.

Utvinningsgraden for feltet vil øke fra 28 til 35 prosent, tilsvarende 40 millioner fat olje. Prosjektet vil forlenge plattformens levetid.