Nullutslipp til 1,9 mrd. kroner

Oseberg forlenger livet. Utvinningsgraden øker fra 28 til 35 prosent. FOTO: TERJE KNUTSEN/NORSK HYDRO
Oseberg forlenger livet. Utvinningsgraden øker fra 28 til 35 prosent. FOTO: TERJE KNUTSEN/NORSK HYDRO (Bilde: Terje Knutsen)

Årsaken er at feltet går over i en moden fase, og for å få ut mer av de utvinnbare reservene, trengs syv nye brønner.

For å møte miljøkravet om nullutslipp ved boring, må Hydro investere i ny prosess for behandling av boreslam og tilhørende prosesskontroll.

Økt boreaktivtet krever flere lugarer på Oseberg Øst. Boligkvarteret oppgraderes derfor med 20 nye lugarer.

I tillegg kommer to nye livbåter og et nytt dekk for å håndtere boreutstyr og kjemikalier.

Utvinningsgraden for feltet vil øke fra 28 til 35 prosent, tilsvarende 40 millioner fat olje. Prosjektet vil forlenge plattformens levetid.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå