KLIMA

NTNU legger seg flat

Jannicke Nilsen
16. aug. 2007 - 12:06

I dag la det regjeringsoppnevnte granskingsutvalget fram rapporten om NTNUs og Kunnskapsdepartementets håndtering av kreft hos ansatte og studenter ved de tidligere laboratoriene på Rosenborg.

Sterkt kritikkverdig

Utvalget mener at både NTNUs og Kunnskapsdepartementets håndtering av saken er sterkt kritikkverdig.

NTNUs rektor Torbjørn Digernes beklager at universitetet ikke tidligere på eget initiativ iverksatte undersøkelser da de første krefttilfellene på universitetet ble kjent. Han lover en bedre oppfølging av de berørte, enn det som har vært gitt hittil.

Skapt usikkerhet

- På vegne av NTNU vil jeg uttrykke dyp medfølelse overfor alle berørte. Jeg ber om unnskyldning for at vi ikke har fulgt opp de pårørende godt nok. Jeg beklager også at vi ikke tidligere satte i gang undersøkelser for å belyse forekomster av kreft og finne mulige årsakssammenhenger, og derigjennom kan ha bidratt til å skape usikkerhet hos mange som gjennom studier og arbeid har oppholdt seg i laboratoriene på Rosenborg, sa Digernes.

Fulgte ikke opp

NTNU får sterk kritikk for ikke å ha tatt tak i saken, manglende undersøkelser for å opplyse saken, håndtering av saken i første fase og manglende oppfølging av de berørte.

Kunnskapdepartementet får også sitt pass påskrevet. Utvalget finner det også «sterkt kritikkverdig» at departementet ikke sørget for at spørsmålet om en mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom ble ytterligere utredet da krefttilfellene ved universitetet ble oppdaget i 1997, for eksempel ved å nedsette et sakkyndig utvalg.

Departementet burde også fulgt opp saken overfor NTNU, mener utvalget.

Vurdere neste skritt

Regjeringsadvokaten har inngått seks forlik med ofre og pårørende i kreftsaken og er i forhandlinger med flere, melder NTB.

Utvalget mener at myndighetene burde ha nedsatt et sakkyndig utvalg til å gi faglige råd før det ble fattet vedtak om å inngå forlik. «KD burde i større grad i erstatningssakene ivaretatt hensynet til opplevd likhet og rettferdighet for de berørte/etterlatte», heter det i rapporten.

– Vi ser svært alvorlig på den kritikken utvalget kommer med. Nå må vi gå nøye gjennom rapporten for å vurdere hvilke skritt vi skal ta, sa kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV) ifølge NTB, da rapporten ble lagt fram torsdag.

- Sikkerhet i første rekke

I en pressemelding sier NTNU at de fortsatt vil stille personell og ressurser til rådighet for videre undersøkelser, slik granskningsutvalget anbefaler dem å gjøre.

"Det gjelder ikke minst å få avklart spørsmålet om det er en faktisk årsakssammenheng mellom forholdene ved Rosenborg og utvikling av kreft", heter det i pressemeldingen fra NTNU.

- NTNU er og skal være en god arbeidsplass og et godt studiested. Ansattes og studenters helse og sikkerhet er overordnet alle andre hensyn. Jeg vil understreke at universitetet i dag har laboratorier, rutiner og systemer i tråd med nasjonale og internasjonale standarder, og der sikkerheten kommer i første rekke. Studenter og ansatte skal trygt kunne studere og forske hos oss, sier rektor Torbjørn Digernes.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.