KARRIEREUTDANNING

Norske studenter studerer mest

Norske studenter er bedre enn sitt rykte (illustrasjonsbilde).
Norske studenter er bedre enn sitt rykte (illustrasjonsbilde). Bilde: Dag Yngve Dahle
Dag Yngve Dahle
28. aug. 2008 - 08:47
Vis mer

Det kommer fram i Nifu Step-rapporten 'Høyere utdanning og arbeidsmarked i Norge og Europa'.

Rapporten er knyttet til EU-forskningsprosjektet "Reflex", der den samme undersøkelsen er gjennomført blant uteksaminerte studenter i 13 europeiske land.

De flittigste studentene

Som en jobb

I den norske delen av undersøkelsen er et representativt utvalg på 2000 norske studenter spurt om hvor mye tid de bruker på studiene.

Norske mastergradsstudenter bruker i snitt 37,5 timer per uke – altså det samme som en vanlig norsk arbeidsuke – på studiene.

Til sammenligning er tidsbruken per uke 35,3 timer i snitt for de 13 landene i undersøkelsen.

Norske studenter på høyere grad bruker altså mer tid på studiene enn studenter i andre europeiske land.

– Mange undersøkelser av studenters tidsbruk har vist at studenter på enkelte studier bruker relativt lite tid til studier, men dette varierer mye mellom studiene. Det har kanskje ført til en oppfatning om at norske studenter generelt bruker lite tid på studiene. Det eksisterer kanskje også en myte om at norske studenter bruker mindre tid på studiene enn studenter i andre land. Mine tall gir ingen holdepunkter for at dette er tilfelle, sier Liv Anne Støren, forsker ved Nifu Step.

Flest jobbtilbud i Stavanger

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
GK
Ambisiøs renovering midt i Trondheim

Studerer mer

For studenter på lavere grad er tidsbruken omtrent den samme i Norge som i andre land.

Tidsbruk er ikke det samme som innsats. Men også innsatsen er høyere her i landet enn gjennomsnittet for Europa.

Norske studenter legger ned mest innsats for å bestå eksamen og for å få best mulig karakter. Innsatsen er hardere blant masterstudentene enn blant bachelorstudentene, ifølge undersøkelsen.

– Men dette betyr ikke at ikke norske studenter med fordel kan bruke mer tid på studiene, sier forskeren.

Hun sier dette om studentene:

– Jeg tror studenter i Norge og andre land på mange måter er nokså like. Også i mange andre land er det normalt å jobbe ved siden av studiene. Både i Norge og i andre land er det er stor variasjon i studiemotivasjon og hvor krevende studiene er. Samlet kan dette føre til at gjennomsnittstallene blir nokså like. sier Støren.

Studentmiljøet best på UMB

Varierer voldsomt

Tidligere forskning har vist at studentene ved universitetene bruker litt flere timer ukentlig på studiene enn høyskolestudentene.

Teknisk Ukeblads studentundersøkelse viser at begge deler er riktig. Studentene ved Høgskolen i Narvik og NTNU De flittigste studentene

Av disse er det teknologistudentene som jobber hardest:

– Våre studenter jobber godt og mange bruker mer enn 40 timer på studiene hver uke. Det kommer delvis an på hvilke studier de tar. Teknologistudiene har mye laboratoriearbeid og obligatoriske innleveringer, og krever at studentene er til stede nesten hele tida. Timetallet blir gjerne høyere for teknologistudenter enn for studenter på andre fag, sier Julie Feilberg, NTNUs prorektor for utdanning og læringskvalitet.

Hun mener deltidsjobbing reduserer innsatsen.

– Studiefinansieringen gjør at mange er nødt til å ha en deltidsjobb ved siden av studiene. Det forringer nok kvaliteten på studiearbeidet noe, sier prorektoren.

De mest pengekåte studentene

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.