Havvind i Norge

Norsk Industri mobiliserer for havvind: – Starten på et industrieventyr

Store eksportmuligheter for norsk leverandørindustri, viser ny undersøkelse.

Offshore vind er i rask vekst over hele Europa.
Offshore vind er i rask vekst over hele Europa. (Foto: Paul Langrock/Ørsted)

Store eksportmuligheter for norsk leverandørindustri, viser ny undersøkelse.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Norsk industri er svært godt posisjonert for å ta markedsandeler innen havvind. Det mener bransjeorganisasjonen Norsk Industri som nå utreder potensialet sammen med leverandørindustrien.

– Det er på mange måter starten på et industrieventyr, sier Stein Lier-Hansen til Teknisk Ukeblad. Han er administrerende direktør i Norsk Industri som sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster, Siemens Gamesa, Aker Solutions, Fred Olsen og NORWEP nå utreder potensialet.

Leverer til havvind i dag

Det var i fjor sommer Norsk Industri fikk i oppdrag av regjeringen å utrede mulighetene. Sammen med oppdraget fulgte 10 millioner kroner. Nå er flere av delrapportene klare og de fastslår at mulighetene er store: Som del av arbeidet har 521 norske bedrifter svart på en spørreundersøkelse om havvind. Den viser at 60 prosent av bedriftene allerede leverer til havvindmarkedet, men langt flere har potensial til å gjøre det.

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri mener Norge kan stå foran et industrieventyr. Bilde: Peder Qvale

– Norge er et lite land, men en maritim stormakt, sier Lier-Hansen.

For to år siden kunne TU avsløre at veldig få norske bedrifter satset helhjertet på havvind. En undersøkelse foretatt av et forskerteam fra Universitetet i Oslo viste at bare 8 av 97 bedrifter hadde havvind som «kjernevirksomhet.» Nå merker Lier-Hansen sterkt økende interesse.

– Langt flere bedrifter ønsker å gå inn i havvindmarkedet nå. Det avgjørende er å få med noen store motorer som kan dra med seg resten av verdikjeden, sier han og peket blant annet på Aker, Equinor og Kværner.

Voksende marked

26 milliarder euro, eller 270 milliarder kroner, ble investert i havvind i Europa i fjor, ifølge bransjeorganisasjonen WindEurope. Europa har nå 25 Gigawatt (GW) med installert havvind. Men EU vil ha mer: Innen 2050 er målet å ha 300 GW havvind bare i EU. Samtidig planlegges flere store energiøyer som kan knytte parkene sammen.

– Mulighetene for Norge er enorme. Den store maritime klyngen vår, som har spesialkompetanse på maritime teknologier, kan få veldig store oppdrag og har store muligheter til å ta markedsandeler, sier Lier-Hansen til TU. Han peker på at Norge har spesielle muligheter innenfor flytende havvind.

– Er det noe vi er gode til, så er det kompliserte maritime operasjoner. Både leverandørindustrien selv, verdikjeden for olje- og gass, og skipsverftene våre kan levere, sier han.

En rapport fra Menon Economics viste i fjor et eksportpotensial for Norge på 85 milliarder kroner.

Aker Solutions sikter nå mot å omstille verftsvirksomheten sin fra olje- og gass til fornybar energi:

– Innen ti år skal to tredjedeler av porteføljen vår være innen fornybar energi eller lavkarbonløsningeruttalte Kenneth Simonsen, sjef for havvindsatsingen i Aker Solutions, til TU i desember. Konsernet eier verftene på Stord, i Verdal, Egersund og Sandnessjøen.

Landene rundt Nordsjøen satser stort på offshore vind. Ill. Kjersti Magnussen/ TU

– Havvind har virkelig tatt av, sier Stein Lier-Hansen til TU. Han mener det nå er avgjørende at Norge får på plass et hjemmemarked for havvind.

– Norge kommer til å ta posisjoner, flere bedrifter er allerede involvert, men når dette virkelig tar av og vi skal konkurrere globalt om prosjekter i Asia og USA, må vi kunne dokumentere at vi kan bygge avanserte havvindparker. Da er det alltid en fordel å kunne vise til prosjekter hjemme, sier han.

Trenger 200 TWh

Olje- og energiminister Tina Bru er positiv til havvind.

– Potensialet er stort gjennom hele verdikjeden. I en verden som trenger mer energi og som skal løse klimautfordringene vil løsninger som havvind få en større og større rolle, uttalte hun på et seminar i regi av Norsk Industri mandag. Hun mener norske aktører allerede har en sterk posisjon i markedet.

– Men vi skal legge til rette for utvikling her hjemme også. Hywind tampen og åpning av nye områder viser dette, sier hun.

Regjeringen har så langt lyst ut to store områder der det kan bygges ut havvind i Norge. Det ene ligger sør i Nordsjøen, inn mot grensen til den danske kontinentalsokkelen. Det andre området ligger rett utenfor Utsira og Haugalandet. Mange selskaper har vist interesse for å bygge ut områdene, men reglene for hvordan man skal søke konsesjon er enda ikke klare.

Les også

Tina Bru forteller at regjeringen jobber på spreng for å få klar en veileder for hvordan selskapene kan søke utbyggingskonsesjon og hva det vil bli lagt vekt på i konsesjonssøknadene.

– Bygging av industri og arbeidsplasser er selve fundamentet i en lavutslippsframtid. Det er derfor veldig gledelig å se den store interessen for å utvikle havvind på norsk sokkel, sa hun på konferansen mandag. Til våren kommer en egen stortingsmelding om energisektoren.

– Havvind vil selvfølgelig ha en sentral omtale i denne meldingen, sa energiministeren. Norsk Industri forventer at meldingen inneholder konkrete opplysninger om rammebetingelser for utbygging av havvind i Norge.

8. februar kom rapporten Prosess 21 som viser økende behov for energiproduksjon i Norge. Ifølge utredningens hovedrapport vil det være behov for mer enn 200 Terrawattimer (TWh) årlig energiproduksjon i Norge i 2050, til blant annet prosessindustri. Dersom anslagene slår til vil Norge måtte bygge ut ny kraftproduksjon på 56 TWh utover dagens normalårsproduksjon, i tillegg til det som er under bygging, bare for å komme i balanse.

– Vi trenger betydelig mer energi enn de 145 TWh vi har i dag, sier Lier-Hansen til TU.

– Det er mange teorier om hvordan vi kan produsere den kraften, men antakelig er flytende havvind, og havvind generelt noe av det som kan gi oss de virkelig store volumene med kraft. Det vil bidra til at vi får den kraftbalansen vi trenger for å elektrifisere Norge og bygge en moderne prosessindustri, sier han.

Leverer til hele verdikjeden

Arvid Nesse, i Norwegian offshore wind cluster, fortalte på konferansen mandag, at Norge har bedrifter som leverer til nesten hele verdikjeden innenfor havvind.

– Det vi er sterkest på, er prosjektledelse og Engineering, sa Nesse.

– Mye av det som leveres fra norsk side i dag er tjenesteleveranser, men også teknologi og produkter. Det er et godt utgangspunkt for å få til en betydelig verdiskapning, sa han.

84 prosent av de tjenester og produkter som leveres fra norske bedrifter til det internasjonale havvindmarkedet kan brukes både på flytende og bunnfaste installasjoner, viser en av delrapportene i prosjektet.

– Markedsposisjoner på flytende havvind kan man dra med seg over i bunnfast havvind og omvendt, uttalte Nesse.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå