Norsar ble startet for å lytte til atombombesprengninger. Nå vil de overvåke CO₂-lageret i Nordsjøen

Vil hindre menneskeskapte jordskjelv som kan føre til lekkasjer.

Norsar ble startet for å lytte til atombombesprengninger. Nå vil de overvåke CO₂-lageret i Nordsjøen
Norsar ble startet for å overvåke atombombesprengninger etter prøvestansavtalen. Siden har de også utvidet til å overvåke jordskjelv verden over. Nå ser de på hvordan den samme teknologien kan brukes til å overvåke CO2-lageret i Nordsjøen. Illustrasjon: Norsar/Ina Steen Andersen

Norsar ble startet på bakgrunn av et samarbeid mellom norske og amerikanske myndigheter for å overvåke atombombesprengninger i 1968. Dette har de drevet med siden. Norsar har utviklet teknologi for å lytte til jorden og automatisk analysere det de hører – for deretter å kunne alarmere.