OFFSHORE

Norges største teknologipool

17. aug. 2000 - 01:32

Intsok består i dag av i alt 70 medlemsbedrifter, som alle bidrar til å skape interesse for norsk oljenæring. Til sammen besitter de teknologi og kompetanse som dekker de aller fleste sektorer innen Norges 30-årige historie i oljenæringen. Medlemsbedriftene dekker alt fra oljeselskapene Statoil og Norsk Hydro, til små fem-mannsbedrifter. – Leverandørindustrien spenner over et vidt spekter. Kunnskapene i små spesialbedrifter kan være minst like interessant som i de store såkalte industrilokomotivene, forteller Per Hagen . Han er ansvarlig for å profilere Intsok mot den meksikanske golfen, Brasil og Angola.

Et av de fremste politiske målene i Norge er å internasjonalisere norsk oljeindustri. Det er stor enighet om at å eksportere og utnytte den kompetansen som er utviklet over de siste 30 årene på grunnlag av utbyggingene på sokkelen, vil være en god forvaltning av humankapitalen i Norge. Samtidig vil eksport av norskutviklet oljeteknologi bidra til å få en jevnere sysselsetting i leverandørindustrien. Dette var bakteppet når regjeringen etablerte Intsok i 1997. En felles organisasjon for å eksportere norsk oljekompetanse.

Dialog

Virksomheten blir stadig mer målrettet. De to første årene ble det lagt ned mye arbeid i å etablere kontakter og nettverk for å profilere Intsok. Dagens modell vil også forandres ettersom tiden går, til tross for at den er vel mottatt i markedet.

Gjennom flere arrangementer har Intsok organisert work shops hvor norske bedrifter møter mulige kunder i oljeselskaper og leverandørbedrifter verden over.

I mars var turen kommet til Houston hvor nærmere 400 personer deltok på en tredagers seanse, Exploiting the Deep Offshore. I forkant av selve evenementet besøkte representanter fra Intsok og medlemsbedriftene de største kundene i området.

– På denne måten kan vi la norske bedrifter komme i dialog med kundene. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at mulige kunder i USA får et personlig forhold til de norske leverandørene, forteller Per Hagen.

Dypere vann

Denne gangen ble seansen i Houston organisert med møter over tre dager. Første dag med et felles seminar, med påfølgende works shops de to neste dagene. Interessen for de norske bedriftene og de tekniske løsningene er stor. Dette har flere årsaker.

En skyldes at oljeselskapene nå er i ferd med å gå på dypere vann i Mexicogolfen, feltene utenfor Brasil er åpnet, og at det er stor aktivitet utenfor Angola. Dypvannsfeltene i disse områdene er langt mer krevende å utvinne enn felter på grunt vann. Trykkene er større, reservoarene vanskeligere og investeringene høyere, samtidig som miljøkravene er skjerpet i forhold til tidligere. Summen av alle disse faktorene er at produksjonsinstallasjonene blir langt større enn tidligere.

Nye felt i Mexicogolfen produserer gjerne ikke mer enn hva en brønn produserer i Nordsjøen. Derfor er ikke løsningene valgt utenfor Norges værharde kyster, nødvendigvis direkte kompatible med de som må konstrueres for andre farvann.

Fordelen for norsk industri er at den kan levere og utvikle gode løsninger også for andre farvann fordi den kjenner til hva som må til i verdens hardeste miljø. For å sikre investeringene og en god avkastning over feltenes produksjonstid, øker kravet til utstyrets kvalitet. Da kan løsninger, utstyr og kompetanse utviklet under utbyggingene i Nordsjøen og i Norskehavet være meget aktuelle alternativer for operatørene og underleverandørene.

– Vi vil ikke velge norsk teknologi bare fordi den er norsk. Vi vil velge den teknologien som til enhver tid gir de beste tekniske og økonomiske resultatene for en utbygging. Da kan Nordsjøteknologi være riktig å velge, forteller kompetanse og teknologidirektør David Walker i BP Amoco. Han understreker at produktene må være konkurransedyktige totalt sett.

Walker finner at norsk teknologi er interessant for mange felt. – På mange måter er teknologien fra Nordsjøen langt fremme, men det kan være vanskelig å overbevise miljøene her at norske leverandørers løsninger er det rette valget.

Stor interesse

– Det er opp til leverandørene å vise hva de duger til. Gjennom konkrete works shops innenfor avgrensede områder er det lettere å nå det rette publikum. Vi har klokkertro på et slikt opplegg, understreker Hagen.

Og han har rett. Det er stor interesse hos potensielle kunder under de forskjellige sesjonene. Et stort antall spørsmål fra salen til de forskjellige foreleserne bekrefter dette. Effekten er gode dialoger mellom kunder og leverandører. Mer overfladiske i salen, konkrete og konstruktive over kaffekoppene og forfriskningene i gangene under pausen. – Vi har vært helt bevisste på å ha lange pauser slik at aktørene kan bli godt kjent med hverandre.

Til anbyderlisten

Intsok har foretatt en evaluering av seminarene i Houston, både blant de norske selskapene som deltok, men også blant de besøkene. Svarene er nesten entydig positive. Dog kommer det anbefalinger om å foreta endringer for fremtiden. Flertallet mener at de fikk nyttige kontakter og dannet et nettverk i USA:

– Vi må fokusere enda mer på teknologi og anvendelsesmuligheter for denne i Golfen. Vi må få avdekket hvilke behov kundene i det amerikanske markedet har. I første omgang er målet å få de norske bedriftene inn på anbyderlisten.

Som et resultat av evalueringen har Intsok leid kontorer i Aker Maritimes bygning langs Katy Freeway i Houston. Dette er et kontorfellesskap hvor partnerne i Intsok kan få stilt kontorer til rådighet når de skal møte sine amerikanske kunder i Houston. – Vi har stor tro på et fast forankringssted i Houston for de av våre partnerbedrifter som ennå ikke har egen representasjon i dette markedet. Et fast holdepunkt vil lette mulighetene for å nå fram i dagens knivskarpe konkurranse.

Et av ankepunktene er at fortsatt er seansene for mye salgsrettet og for lite teknologiorientert. Intsok arbeider derfor med å endre konseptene for neste års arrangement. – Vi planlegger enda sterkere konsentrasjon om de områdene hvor norske bedrifter kan bidra med konkurransedyktige løsninger. Derfor har vi fått utført en analyse av hvor norske bedrifter kan ha konkurransefortrinn og hvor norske bedrifter er svake, forteller Per Hagen.

Verdensledende

Analysen er utført av Einar Holmefjord , tidligere markedssjef i Aker Maritime. – Vi har en utfordring ved at vi er vokst til veldig mange medlemsbedrifter som kan ha vidt forskjellige interesser og produkter. Mye arbeid må legges ned å få tilrettelagt de forskjellige arrangementene slik at medlemsbedriftene får en best valuta for det bidraget de betaler for medlemskap i Intsok.

Analysen viser at norske selskaper eller utenlandsk eide selskaper som har hovedkontor i Norge har verdensledende kompetanse innen en rekke områder. Det er alt fra seismikk til flytende produksjonssystemer for olje og gass. – Dessverre er vi svake på de områdene hvor de store serviceselskapene er sterkest. Det er brønnteknologi. Det er i brønnene verdiene skapes, derfor vil disse selskapene ofte være fortrukket som hovedsamarbeidspartnere når utbygginger skal gjennomføres. En bevisst kampanje mot disse selskapene er nødvendig for å lykkes i det internasjonale markedet.

Holmefjord understreker at norsk undervannsteknologi er verdensledende, og for de selskapene som har produkter innen dette området, vil markedet etterspørre disse.

This is Intsok

Established in 1997 by the Norwegian oil and gas industry and the Norwegian Government, INTSOK – the Norwegian Oil and Gas Partners – has grown rapidly and now has a total of 70 partner companies. INTSOK partners are active in most of the important markets, and the Norwegian industry has shared its expertise and skills at workshops and seminars attended by clients and international business partners. The partner companies represent the entire oil and gas supply chain, which encourages active dialogue between oil companies, technology suppliers, service companies and governments.

The INTSOK secretariat works with the partner companies, helping them to assess market opportunities and enhance their ability to compete in the global marketplace. It also assists them in developing their international relationships through close networks with government agencies at home and abroad. The INTSOK secretariat provides customers and government authorities around the world with information about Norway's oil and gas technology innovations, research and development achievements, cost reduction strategies and HSE measures.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.