KRAFT

– Norge bryter ikke vanndirektivet

OED avviser at Norge har for dårlig regelverk for vannkraftrevisjoner.

OED ser ikke noe grunnlag for at Esa skal trekke Norge for Efta-domstolen på grunn av regelverket for vannkraftkonsesjoner. (Foto: Scanpix)
OED ser ikke noe grunnlag for at Esa skal trekke Norge for Efta-domstolen på grunn av regelverket for vannkraftkonsesjoner. (Foto: Scanpix)

I et brev til Miljøverndepartementet (MD) konkluderer Eftas overvåkingsorgan Esa med at Norge ikke oppfyller kravene i EUs vanndirektiv.

Norge ble i brevet blant annet beskyldt for at regelverket for konsesjoner er mangelfullt og at det mangler oppdatert informasjon som sikrer planlegging av miljømål.

Pressetalsmann Jon Evang i Olje- og energidepartementet svarer slik på om Norge vil rette seg etter kravene fra Esa.

«Vi står fast ved at Norge har de virkemidler som direktivet krever og at disse vil bli brukt for å oppfylle direktivets krav», skriver han i en epost til Teknisk Ukeblad.  

Les også:  – Norge oppfyller ikke vanndirektivet

– Dekkende lovverk

Han er uenig i at det norske lovverket er mangelfullt.

«Direktivet er gjennomført i vannforskriften under den forutsetning at de nødvendige virkemidler finnes i lovverket. De første rapporteringspliktige forvaltningsplanene kommer i 2015. Det blir Norges ansvar å vise at vi har et dekkende lovverk gjennom framtidig praksis. MD og OED vil utdype norske synspunkter på dette i sitt svarbrev til Esa», skriver han. Fristen Esa har satt for å svare er 24. juni.

Norge iverksatte i fjor en ny screening-prosess for å lage en prioritert liste over hvilke vassdrag hvor minstevannføring kan være aktuelt, for å forsøke å imøtekomme kravene fra Esa. Men i sitt brev avviser Esa at dette er nok til å oppfylle vanndirektivet.

Les også: Esa gransker konsesjonsreglene

Screening

Evang sier imidlertid at MD og OED kun ser positive effekter av screening-prosessen.

«Denne vil gi oss en nødvendig nasjonal oversikt og bedre forutsetningene både for å sette gode miljømål og for å gjøre gode prioriteringer i kommende revisjonssaker. Gjennomgangen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere hvilke vassdrag som blir prioritert for vannslipping. Prioriteringen betyr ikke at områder blir fristilt fra kravene i direktivet. Alle vann og vassdrag skal gjennom de samme prosessene med karakterisering, tiltaksplanlegging og forvaltningsplan i henhold til vanndirektivet og dette skal legges til grunn for senere sektorbeslutninger, som vilkårsrevisjon», skriver han. 

Avviser søksmål

– Frykter OED søksmål fra Esa i saken?

«Vi ser ikke at det er grunnlag for å åpne sak mot Norge og mener at vårt svar til Esa vil synliggjøre dette. Vi ønsker å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag i Norge, men dette skal vi gjøre gjennom prioriteringer som gir gode miljøforbedringer og samtidig ikke reduserer energiproduksjonen vesentlig. Det er akkurat dette vanndirektivet legger opp til», svarer Evang.

Les også:

– Brussel-byråkratene har knapt sett en regulert elv

– Litt vel arrogant av Moe

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.