KARRIERE

Nordmenn liker hjemmekontor

Utadvendte, organiserte mennesker trives med hjemmekontor. 78% av nordmenn sier hjemmekontor har gitt dem bedre liv.
Utadvendte, organiserte mennesker trives med hjemmekontor. 78% av nordmenn sier hjemmekontor har gitt dem bedre liv. Bilde: Colourbox.com
Julie R. Andersen
30. juni 2009 - 11:36

Over tre fjerdedeler (78 prosent) av norske arbeidstakere ser positivt på at ny teknologi bryter ned skillet mellom jobb og fritid, så lenge man kan jobbe utenfor kontoret.

Tallet er fra en ny internasjonal arbeidslivsundersøkelse fra bemanningsselskapet Kelly Services. Kelly Global Workforce Index undersøkte synspunktene til over 100.000 arbeidstakere i 34 land, derav nærmere 1.600 i Norge.

– Linjene mellom jobb og fritid er mer uskarpe enn de noensinne har vært, sier Carl-Fredrik Bjor, administrerende direktør i Kelly Services.

Lange dager går bra

Av nordmennene som svarte på undersøkelsen, er det flere som trives med hjemmekontor, men samtidig sier de må jobbe lengre dager.

På spørsmål om de må jobbe mer på grunn av kommunikasjonsteknologi, svarer 40% av norske arbeidstakere ja. 39% svarer imidlertid nei, og resten vet ikke om mobiltelefoner og internett har ført til lengre arbeidsdager.

Selv om nordmenn liker å jobbe hjemmefra, er ikke muligheten for hjemmekontor avgjørende for jobbvalg. På spørsmål om hjemmekontor gjorde en jobb attraktiv, svarte 36% av de spurte "ikke i det hele tatt."

Du kontrollerer deg selv

Økt produktivitet

Alle aldersgrupper i Norge melder om at egen produktivitet har økt som en følge av ny teknologi. 46% mener produktiviteten er ’mye bedre‘, 31 prosent sier den er 'noe bedre’ mens 3 prosent mener den er lavere. 21 prosent har ifølge undersøkelsen ikke merket nevneverdig forskjell.

Tallene på arbeidstakere som føler seg mer produktive på grunn av kommunikasjonsteknologi, er lavere i Skandinavia og Tyskland enn i resten av landene i undersøkelsen.

- Det er få andre utviklinger som har hatt en så stor innvirking på engasjement og produktivitet blant ansatte som den økte bruken av mobil teknologi, sier Bjor.

Kontorlandskap er helsefarlig

Personlighet

Noen trives tydeligvis med hjemmekontor og kontakt med kollegaer over internett, selv om det finnes ulemper. Årsaken til at denne arbeidsformen fungerer for noen, men ikke alle, er sannsynligvis sammensatt. I USA satte Cisco i gang forskning for å finne personlighetstrekkene som passer for mobil jobbing.

Ciscos undersøkelser ble utført av Pearn Kandola, en gruppe psykologer og psykiatere som har spesialisert seg på arbeidslivet. De undersøkte både Cisco-ansatte og ansatte hos Ciscos klienter over hele verden.

Hjemmejobbing skaper konflikter

Utadvendte trives hjemme

Stuart Duff, som ledet prosjektet, gikk ut fra at innadvendte, sjenerte og litt rotete ansatte ville foretrekke å jobbe hjemmefra. Han ble overrasket over at utadvendte, strukturerte mennesker trivdes best med mobilt arbeid.

De samme ansatte som prater i vei på jobben, tar også selv initiativ til å jobbe tett med kunder og ha god kontakt med kollegaer også hvis de bare treffer resten av bedriften over nett og telefon. Å møte opp på kontoret kan gi ansatte struktur, orden og sosialt liv. Med hjemmekontor må de oppfylle disse behovene selv.

- Jeg pleier å gå på kontoret et par ganger i uken bare for å treffe folk, sier Ciscos europeiske markedssjef Tim Stone til BusinessWeek.

Om det er noe sammenheng mellom personlighet og nordmenns innstilling til hjemmekontor, er imidlertid et annet spørsmål.

Synes hjemmejobbere er late

Les mer om: