OFFSHORE

Nøkkel til lønnsomhet

Vedlikehold er ikke bare en utgiftspost – det er også nøkkelen til økt lønnsomhet. Vedlikeholdsstyring er en samlebetegnelse for alle tiltak relatert til drift og vedlikehold. Vedlikeholdsinnsatsen prioriteres med basis i analysemetoder som bygger på konsekvensvurderinger og kost/nytteprinsipp, og hvor medarbeidere tas med i et systematisk forbedringsarbeid.

En ståstedsanalyse (benchmarking) identifiserer status og forbedringspotensialet i alle deler av vedlikeholdsprosessen. Gjennom intervjuer, datainnsamling og systematiske sammenlikninger med beste praksis innenfor fagområdet, identifiserer man forbedringer knyttet til personell, metoder og verktøy, organisasjon, kompetanse, ledelse og teknisk utstyr.

Uforløst potensial

Ledelsen bør ha en unison oppfatning om hvor man er i dag og hvor man ønsker å være i fremtiden. Det må utarbeides en vedlikeholdsfilosofi/strategi basert på de interne og eksterne føringer. Strategien kommuniseres til de ansatte hvor grunnlaget for videre forbedring og utvikling i egen organisasjon utvikles. Videre utarbeides måltall som indikerer utviklingen i egen organisasjon basert på bestemte kriterier. Måltallene knyttes til overordnede mål, strategier og prosesser i vedlikeholdsfunksjonen. Det kan være kostnader, tilgjengelighet, pålitelighet, kvalitet, effektivitet og teknisk tilstand. Disse skal indikere status og simulere en fremtidig utvikling, slik at nødvendige preventive korreksjoner kan settes ut i livet.

Mange bedrifter har problemer med å utnytte potensialet som ligger i tilstandsbasert vedlikehold. Økende utstyrskompleksitet og lavere bemanning vil øke fjernovervåkning gjennom nettportaler og spesialisert programvare for overvåking og diagnose. Kost/nytteberegninger i forbindelse med valg av metode og tilstandsparametre, forholdet mellom interne og eksterne tjenester og beregning av utstyrets og anleggenes tekniske tilstand er fremtidige utfordringer ved bruk av tilstandsbasert vedlikehold.

Definert metodikk

Kontinuerlig forbedring baseres på prinsippene innen kvalitetsforbedring og kvalitetsledelse der feil og årsaker følges opp på basis av en definert analysemetodikk.

Basert på metodikken omkring registrering og oppfølgingsarbeidet er det mulig å sikre kontinuerlig forbedring av de registrerte problemområdene. Andre viktige prinsipper innenfor moderne vedlikeholdsstyring er:

- RCM- og RBI-analyser

- Modellering av arbeidsprosesser

- Levetidskostnadsanalyser (LCC)

- Vedlikeholdsplanlegging

- Reservedelsstyring

- Teknisk forbedringsarbeid

- Materialovervåkning

Helheten og styringen av disse aktiviteter representerer moderne vedlikeholdsstyring. Utførelsen vil være av stor betydning ved vurdering av levetidskostnader og evnen til å opprettholde nødvendig sikkerhet og tilgjengelighet på installasjoner.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.