NHO om vindkraft og havvind

NHO-presidenten: Industrien har ikke tid til å vente på havvind

– Vi har offshore vindforhold på land i Norge. Det gir oss en enorm konkurransefordel, sier Hydro-topp og NHO-president Arvid Moss.

Arvid Moss er president i NHO og konserndirektør for energi og forretningsutvikling i Hydro. Han mener norsk industri ikke har tid til å vente på at havvind blir lønnsomt, men i stedet må ta i bruk Norges unike vindressurser på land.
Arvid Moss er president i NHO og konserndirektør for energi og forretningsutvikling i Hydro. Han mener norsk industri ikke har tid til å vente på at havvind blir lønnsomt, men i stedet må ta i bruk Norges unike vindressurser på land. (Foto: Moment Studio)

– Vi har offshore vindforhold på land i Norge. Det gir oss en enorm konkurransefordel, sier Hydro-topp og NHO-president Arvid Moss.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Billig strøm gir Norge en globalt konkurransedyktig pris for industrier som aluminium og batteri. Så foreslår noen at «det kommer noe som er dobbelt så dyrt, skal vi ikke heller vente på det?» Nei, vi skal ikke vente på det, sier Moss retorisk.

Han er både president (styreleder) i NHO og konserndirektør for energi og forretningsutvikling i Hydro.

Hydro er tuftet på vannkraft, men fra 2021 vil 40 prosent av aluminiumsverkene få energien sin fra vindkraft, forteller Moss. Hydro har tegnet vindkraftkontrakter for 5-6 TWh, av et samlet forbruk på 17 TWh.

– Det er spennende at vind nå er billigere enn vannkraft. Da kan Statkraft selge vannkrafta som balanse til utlandet. Det er en god situasjon for norsk samfunnsøkonomi, mener Moss.

Les også

– Billigere på land

Statkraft har tidligere gått ut og advart norske myndigheter mot å subsidiere havvind, med argument om at Norge «ikke trenger den energien». Hydro-direktøren er delvis enig:

– Jeg følger med på hva Equinor sier om elektrifisering av plattformer i Nordsjøen. Jeg tror det viktigste med havvind er eksport, og at vi får en leverandørindustri i Norge som følger med Equinor ut i verden, slik de har gjort med olje og gass. Det neste tiåret ser ikke jeg at havvind vil ha stor betydning for leveranser inn til Norge, sier Moss.

Han presiserer at han tror offshore vind vil få en viktig rolle i land som ikke har så gode forhold for vindkraft på land.

– Norge har samme vindkvalitet på land som andre har til havs. Da er det mye billigere å bygge på land enn ute i havet. Det er vanskelig å fjerne den kostnadsforskjellen, selv over tid. Vi som industri sitter ikke og venter i 10-20 år på at kostnadene kommer ned. Vi konkurrerer i markedet hver dag. Derfor vil vi inngå landvindkontrakter og bygge ut landvind i et balansert tempo, sier Moss.

Batteriprodusent vil ikke vente

Torstein Dale Sjøtveit, styreleder i Freyr. Bilde: SE

Heller ikke Torstein Dale Sjøtveit, styreformann i batteriprodusenten Freyr, har tid til å vente på at offshore vindkraft skal bli lønnsomt. Freyr ønsker å starte batteriproduksjon i Mo i Rana.

– Fra hver terawattime kan vi skape tusen arbeidsplasser. Det er mindre enn i aluminium, men mye mer enn i datasenter. Men vi må gjøre det nå, ikke med havvind om 20 år, for da er markedet borte, sa Sjøtveit under NVEs vindkraftseminar som nå pågår i Drammen.

Antallet vindkraftutbygginger har økt kraftig i Norge de siste par årene, i takt med det lokale konfliktnivået enkelte steder.

Arvid Moss i Hydro/NHO mener at det kan være konfliktdempende hvis industrien greier å skape lokale verdier av vindkraften.

Les også

Arbeidsplasser som konfliktdemping

– Det har vi klart før, da vi bygde ut vannkraften i Norge. Vi kan øke produksjonen av varer og tjenester med lavt klimaavtrykk. Markedet etterspør både grønn aluminium og grønne batteri. Det må bli en bedre balanse mellom hva som bygges ut og hva som blir igjen lokalt. Der har vi en jobb å gjøre, både utbyggerne, industrien og NHO, utdyper Moss.

– Tenker du bare på lokale arbeidsplasser, eller bør også mer av skatten tilfalle kommunen?

– Over tid er en kommune mer opptatt av lokale arbeidsplasser og aktivitet i bygda. Vi må vise at vi får til lokale arbeidsplasser ut fra krafta. Der er vi helt i startfasen.

– Tradisjonelt har en kraftkommune vært en rik kommune. Slik er det ikke med vindkraft?

– Jeg tar ikke til orde for å gjøre det samme med vindkraft som for vannkraft, men det er et element vi må ta hensyn til. En utbygging må oppleves som rettferdig. Men jeg tror at å skape investeringer er en viktigere diskusjon enn hvordan øke skattene, sier Moss.

NVE-direktøren: Gode argumenter mot å subsidiere havvind

Heller ikke NVE-direktør Kjetil Lund tror at havvind er en enkel løsning på vindkraft-tumultene.

– Vi har sett et kostnadsfall på offshore vind, og det er godt mulig at det vil bli konkurransedyktig om noen år. Men jeg tror det er fort gjort å overvurdere hvor raskt det vil skje, og undervurdere de miljømessige følgene, sier Lund.

NVE-direktør Kjetil Lund.
NVE-direktør Kjetil Lund. Foto: Terje Bendiksby, Scanpix

Han minner om at den planlagte utbyggingen på Sira-grunnen skapte et stort engasjement fra fiskere og andre grupper, og at heller ikke utviding av vannkraftverk har skjedd uten konflikt.

– Man har ikke fulgt godt med i timen de siste 50 årene om man tror at vannkraft ikke skaper stort naturengasjement. Men det er lett å peke på alt annet enn akkurat det vi snakker om nå, sier Lund.

Heller ikke vassdragsdirektøren har tro på subsidier for havvind.

– Det er gode argument for å ikke begynne med tung subsidiering av kraftsektoren i Norge. Vi har vind- og vannressurser av internasjonal toppklasse og gode forutsetninger for å skape verdier på dem. Da må vi passe på å ikke innrette oss slik at vi øder verdier i stedet for å skape dem, sier Lund.

Les også

Kommentarer (8)

Kommentarer (8)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå