NGI-rapport: Miljøgifter og tungmetaller på bunnen av Oslofjorden

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har sjekket kvaliteten på bunnforholdene i Oslofjorden, og resultatene viser at det er flere ulike miljøgifter i sjøbunnen.

– Resultatene av undersøkelsene våre viser at det er ulike miljøgifter i sjøbunnen, sier forsker og prosjektleder Gøril Aasen Slinde i NGI.
– Resultatene av undersøkelsene våre viser at det er ulike miljøgifter i sjøbunnen, sier forsker og prosjektleder Gøril Aasen Slinde i NGI. Foto: NGI/NTB

 NGI har i løpet av høsten 2020 gjort omfattende prøvetakinger av bunnslammet i fjorden fra totalt 66 stasjoner fordelt på 15 delområder. Prøvetakingen ble gjort på oppdrag fra Fagrådet for vann og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord.

– Alle steder vi har tatt prøver, fant vi miljøgifter, blant annet PAH-forbindelser (tjærestoffer), TBT (tinnorganiske forbindelser) og kobber. Vi finner også tungmetaller som kvikksølv og bly mange steder, sier prosjektleder Gøril Aasen Slinde i NGI i en pressemelding.

Biltrafikken bidrar

Trolig er det sammensatte årsaker til forurensningen, ifølge pressemeldingen. Det er mye biltrafikk rundt Oslofjorden, noe som bidrar til forurensningen.

– I tillegg kommer det forurensning fra elver, bunnstoff på båter, vedfyring og industri, sier Slinde.

Ligger langt nede

NGI har også sett på risikoen for spredning av forurensningen og hvilken potensiell skade det kan påføre livet i sjøen, i tillegg til hvilken risiko miljøgiftene i sjøbunnen utgjør for oss mennesker.

– Det er ingen akutt fare forbundet med forurensningen i bunnen av fjorden. Miljøgiftene ligger langt nede på sjøbunnen, og de færreste av oss vil komme direkte i kontakt med dem. Dersom du skal spise fisk eller skalldyr fra Oslofjorden, må du forholde deg til gjeldende advarsler fra Mattilsynet mot inntak av torsk og blåskjell, forteller Slinde.

Les også

Les mer om: