Neste Ingstad-rapport kommer trolig i 2020

Direktør William Bertheussen i Havarikommisjonen sier de vil jobbe hardt for å bli ferdig med den siste Helge Ingstad-rapporten i løpet av neste år.

Neste Ingstad-rapport kommer trolig i 2020
Direktør William Bertheussen i Havarikommisjonen kan ikke si noe om når neste rapport blir lagt fram. Foto: Eirik Helland Urke

– Det er vanskelig å si når neste rapport kommer. Vi er godt i gang. Vi er i god dialog og har etablert tillit og respekt hos de aktørene som er berørt. Vi skal jobbe hardt for å bli ferdig med rapporten i løpet av neste år, sier han til NTB.

Han sier videre at av de 15 tilrådingene kommisjonen retter til de som er mest berørt i ulykken, går de fleste til Sjøforsvaret.

– I korte trekk går de ut på at måten Sjøforsvaret bemanner og driver broen på fregattene, kan forbedres. Det arbeidet har vi fått beskjed om er igangsatt.

SHT-direktøren understreker at det viktigste for dem er å få et perspektiv på systemet, ikke trekke fram syndebukker.

– Sjøforsvaret er nevnt, men de og fregatten var i et område som var trafikkovervåket. Vi har også rettet tilrådninger til Sjøtrafikksentralen om hvordan de kan overvåke farvannet bedre og hvordan de kan gi trafikkinformasjonen bedre. Det arbeidet vet jeg også er igangsatt. Vi har også rettet tilrådinger til rederiet til Sola TS om brosamarbeid og bruk av dekksbelysning, sier SHT-direktøren.