BYGG

Nekter å godta E16-vedtak

Mona StrandeMona StrandeJournalist
11. sep. 2009 - 08:40

Dette er saken:

  • E16 Bjørum - Skaret er en delstrekning i veiprosjektet E16 Sandvika - Sollihøgda, hvor det bygges ny firefelts motorvei.
  • Striden gjelder ny trasé for E16 på de seks kilometerne fra Bjørum til Sollihøgda i Bærum kommune. Delstrekningen går 2,5 kilometer videre fra Sollihøgda til Skaret i Hole kommune, men trasé for denne biten ble vedtatt av kommunen i mai 2007.
  • På Bærum-siden har det imidlertid vært innsigelser mot samtlige alternative traseer. Derfor ble det avholdt meklingsmøter mellom Statens vegvesen, Bærum kommune, fylkeslandbruksstyret og fylkesmannens miljøvernavdeling både i mai 2007 og februar 2008 uten resultat.
  • 23. juli 2008 ble saken sendt til Miljøverndepartementet for endelig avklaring av trasévalg.
  • Nesten et år senere, 19. juni 2009, vedtar Miljøverndepartementet traseen, og ber kommunen endre kommunedelplanen i tråd med deres vedtak.
  • 19. august 2009 vedtar formannskapet i Bærum kommune å utsette behandlingen av departementets vedtak, fordi de har fått signaler fra stortingsrepresentanter om at det kan være mulig å omgjøre vedtaket.

Departementets trasé:

En kort tunnel på 650 meter gjennom Bukkesteinshøgda, og deretter veg i dagen vest for eksisterende E16 frem mot Avtjerna. På strekningen Avtjerna - Skaret har de vedtatt en tunnel på 2,8 kilometer. Det skal innarbeides gjennomgående gang- og sykkelveg med fast dekke på hele strekningen.

Kommunens trasé:

En tunnel på 1,9 km på strekningen Bjørum - Avtjerna går først under Bukkesteinshøgda og videre på østsida av Rustadelva til Skoglund. Den kommer ut i terreng vel en halv kilometer sør for parselldelet på Avtjerna. Videre går en 3,9 km lang tunnel under Sollihøgda og frem til Skaret i Hole kommune.

– Det er tverrpolitisk enighet i kommunestyret om løsningen vi har vedtatt, og den vil vi stå fast ved. Miljøverndepartementet går ut ifra at vi skal innrette oss etter deres vedtak, men det har vi ingen planer om nå, sier ordfører Odd Reinsfelt (H) i Bærum kommune.

Etter tre år uten at partene klarte å komme til enighet, har Miljøverndepartementet blitt nødt til å avgjøre traseen for ny E16 over Sollihøgda i Bærum.

Ifølge plan- og bygningsloven kan ikke departementets vedtak påklages, men Bærum kommune tar ikke et nei for et nei.

140 millioner

– Kommunens vedtatte trasé gir et bedre og mer skånsomt miljømessig resultat både for beboerne og naturområdene i all fremtid. Trafikkmessig er det også en bedre løsning, fordi traseen vi har vedtatt har vesentlig mindre stigning. I tillegg er ikke ekstrakostnaden mer enn rundt 140 millioner kroner, sier Reinsfelt.

Han sier de har utsatt avgjørelsen fordi de har fått signaler fra sentrale stortingsrepresentanter, og medlemmer i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, om at de vil engasjere seg i saken for å få på plass den løsningen kommunen ønsker.

– Vi vil ikke ta Miljøverndepartementets avgjørelse til etterretning før vi ser hva stortingsrepresentantene kan utrette. Jeg er usikker på de formelle behandlingsmulighetene etter et slikt vedtak, men jeg vet av erfaring at et hvert departements avgjørelse kan omgjøres av en ny regjering, sier Reinsfelt, og legger til at de har rikelig med tid til å vente: Strekningen skal ikke bygges før om fem år.

– Miljøfientlig trasé

Nestleder i Stortingets transportkomité, Borghild Tenden (V), har sagt til kommunen at det er uklokt av dem å legge seg paddeflate før valget.

– Dette er en miljøsak. Jeg synes det er rart at SV går med på den traseen som departementet har valgt. En lenger tunnel vil skåne hele dalen, og dette er et område som bør bevares på en helt annen måte enn det det legges opp til dersom traseen blir realisert slik Miljøverndepartementet nå vil, sier Tenden, og understreker at ikke bare Høyre og Venstre, men også Frp ønsker en annen trasé.

Det bekrefter lederen i transportkomiteen, Frps Per Sandberg:

– I miljøsammenheng er Erik Solheims vedtak langt dårligere enn det kommunestyret i Bærum har valgt. Miljøverndepartementet har vedtatt et alternativ som gir en stigning over 5 prosent gjennom landbruksområder og boligområder. Det gir utslipp og miljøbelastninger som er vesentlig høyere enn Bærums alternativ, sier Sandberg.

Foreslår statlig regulering

Han mener ikke økonomiske merkostnader heller burde være noe argument for å gå for løsningen departementet har gjort.

– Mellom 100 og 200 millioner er ikke mer enn at det nesten utligner kostnadene ved den økte belastningen man får med departementets trasévalg, sier Sandberg.

Han synes det er underlig at departementet, etter hans mening, går mot både privat eiendomsrett og lokale vedtak i denne saken, og mener han vet hvordan saken skal løses:

– Med ikke-sosialistisk flertall og ny regjering får vi dette omgjort. Selv om man ikke kan påklage departementets vedtak, kan man gå for statlig reguleringsplan. Det skjer sjelden, men da kan man få gjort dette riktig. Det må til for å få en helhetlig, ny E16 helt til Hønefoss som både tar hensyn til miljø og økonomi i forhold til næringsliv og sikkerhet, avslutter Sandberg.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.