BYGG

Dette blir Norges største kontorbygg i massivtre

Valle Wood skal bli et foregangsbygg for Oslo-regionen.

Valle Wood ligger i hjertet av den nye Hovinbyen på Oslo øst. Arkitekten Lund og Slaatto beskriver trebygget som en «varmelampe» for omgivelsene. Til høyre for bygget kommer det høyere bygninger i glass, stål og betong.
Valle Wood ligger i hjertet av den nye Hovinbyen på Oslo øst. Arkitekten Lund og Slaatto beskriver trebygget som en «varmelampe» for omgivelsene. Til høyre for bygget kommer det høyere bygninger i glass, stål og betong. Foto: Knut Bjørheim
Knut BjørheimKnut BjørheimJournalist
13. okt. 2018 - 05:50

– Dette er et banebrytende prosjekt for Oslo, som begynner å bli en av få hovedsteder i Europa som ikke har en stor trebygning å vise til, sier utviklingssjef Christian Hvass i NCC Property Development, som er byggherre for Valle Wood.

TU bygg møter Hvass og andre involverte i byggeprosjektet i forbindelse med en omvisning i det bronsebrune rekordbygget. Når det står ferdig i april 2019, vil Valle Wood være Norges største næringsbygg i massivtre.

Bygget, som blir nabo til Vålerengas hjemmebane på Valle Hovin, får sju etasjer og gulvareal på 6700 kvadratmeter. Lite sammenlignet med Mjøstårnet i Brumunddal, kanskje, men det er unikt at et så stort næringsbygg oppføres i tre her i landet.

Arkitektens illustrasjon av hvordan det skal bli rundt torget på Valle Hovin. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Arkitektens illustrasjon av hvordan det skal bli rundt torget på Valle Hovin. Foto:  Knut Bjørheim

– Vi har mange skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner i tre. Det spesielle med dette er at det er et kommersielt bygg for utleie, sier Christian Hvass.

Han tilføyer at han håper Valle Wood vil bidra til at hele bygge og eiendomsbransjen begynner å tenke mer på tre og bærekraft framover.

Prosjekterte for stål og betong

NCC oppgir prisen for Valle Wood til cirka 200 millioner kroner. Ifølge kostnadsoverslag TU Bygg er gjort kjent med, ville prisen for et tilsvarende bygg i stål og betong ligget om lag fem prosent lavere. Men da ville det ikke blitt et like bærekraftig bygg. Valle Wood skal sertifiseres som Breeam Excellent, en av de høyeste miljøsertifiseringene i Norge (se faktaboks under).

– Det kule med dette prosjektet er at de egentlig skulle bygge det i stål og betong. Men etter at de satte seg høyere bærekraftsmål og gikk over til tre, tok det bare fem–seks måneder før alt var omprosjektert. Det er imponerende, sier Aasmund Bunkholt, daglig leder i informasjonsselskapet Trefokus.

Nest beste Breeam-nivå

  • Breeam er en metode for å måle et byggs bærekraftige egenskaper.
  • Uavhengige, lisensierte assessorer bruker Breeam til å undersøke forskningsbaserte kriterier for en rekke emner i kategorier som evaluerer energi- og vannbruk, helse og innemiljø, forurensning, transport, materialer, avfall, arealbruk, økologi og ledelsesprosesser.
  • Klassifisering gis ut fra et omfattende poengberegningssystem der alle disse faktorene er med.
  • Bygg sertifiseres etter en skala med følgende klassifiseringer: «Pass», «Good», «Very Good», «Excellent» og «Outstanding».

Kilde: Norwegian Green Building Council

Ideen om å gå over til tre oppsto da Christian Hvass med flere fra NCC deltok i en workshop med Futurebuilt, et program som skal fremme klimanøytrale bygg på Østlandet. Da Hvass deretter la fram ideen for de andre i samspillsentreprisen, ble han møtt med entusiasme.

Christian Hvass og <span class="m_-1102499049086830261article-image-caption">Magnus Prestmo</span> i NCCs eiendomsavdeling Property Development. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Christian Hvass og Magnus Prestmo i NCCs eiendomsavdeling Property Development. Foto:  Knut Bjørheim

– Alle, fra arkitektene til konsernsjefen vår, Peter Wagström, syntes det var en glimrende idé, sier Hvass til TU Bygg.

Forsinket montasje

Da de var blitt enige om et bygg tegnet av arkitektkontoret Lund og Slaatto, gikk de i gang med å sondere markedet for massivtre-elementer. Søyler og dragere ble bestilt fra Moelven, dekker og større elementer så de seg nødt til å hente fra utlandet, det vil si fra Østerrike (siden er imidlertid Splitkon, som første norske, kommet i gang med fabrikk for store massivtre-elementer). Fasadeelementene er fra Balkan.

– Siden dette er nybrottsarbeid, har det vært noen utfordringer, innrømmer Jørgen Tycho, arkitekt og medeier i Oslotre, som står for prosjektering og montering av kontorkolossen.

Fasade-elementene står speilvendt mot hverandre fra etasje til etasje. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Fasade-elementene står speilvendt mot hverandre fra etasje til etasje. Foto:  Knut Bjørheim

Ifølge den opprinnelige fremdriftsplanen skulle hver etasje monteres på to og en halv uke. Dette tok noe lengre tid fordi de doble, tverrstilte dragerne hviler på smale hyller på bæresøylene.

Leietakerne vil neppe gå gjennom gulvet på grunn av underdimensjonerte dragere ... <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Leietakerne vil neppe gå gjennom gulvet på grunn av underdimensjonerte dragere ... Foto:  Knut Bjørheim

– Ettersom kranen måtte holde dem på plass til de var skrudd fast, ble kranen oppholdt lenger enn om den kunne satt fra seg dragerne og gått videre, forklarer Tycho.

– En nyttig erfaring som vi kommer til å ta med oss til neste prosjekt, kommenterer arkitekt Espen Pedersen fra Lund og Slaatto.

Han understreker at prosjektet ellers har gått bemerkelsesverdig smertefritt.

Strenge krav til betongen

Selve montasjen har Oslotre gjennomført sammen med Tømrermester Øystein Henriksen. Beregninger av trykklaster og annen teknisk prosjektering er det ingeniørfirmaet Ny struktur som har tatt seg av. Jørgen Tycho beskriver Oslotre og Ny struktur som en symbiose som har spesialisert seg på å utarbeide nye massivtrekonsepter sammen.

– To av ingeniørene deres har doktorgrad i massivtre, så det er vel ingen som kan mer om dette enn dem. Vi utvikler oss og tester ut nye metoder hele tiden, da først og fremst på bolighus og andre mindre bygg. At vi selv utfører montasje på halvparten av prosjektene våre, gir oss verdifull erfaring, sier Tycho.

Jørgen Tycho i arkitektur- og ingeniørfirmaet Oslotre forklarer miljøgevinsten ved å bruke tre fremfor andre materialer. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Jørgen Tycho i arkitektur- og ingeniørfirmaet Oslotre forklarer miljøgevinsten ved å bruke tre fremfor andre materialer. Foto:  Knut Bjørheim

Den andre store utfordringen Jørgen Tycho trekker fram, var å få bunnplaten i betong hundre prosent plan og i vater. Møtet mellom tre og betong beskriver han som et møte mellom to ulike skoler.

Betongstøp og tepper på gulvene skal dempe støyen i de åpne landskapene. Det er beregnet plass til 350 kontorister per etasje. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Betongstøp og tepper på gulvene skal dempe støyen i de åpne landskapene. Det er beregnet plass til 350 kontorister per etasje. Foto:  Knut Bjørheim

– Vi har levd i hver vår verden og er ikke vant til å snakke sammen. Her var vi helt avhengige av at de gjorde en jobb på våre premisser. Bunnplata de skulle støpe, måtte være dønn rett. Men der vi opererer med millimeternøyaktighet, er de på centimeternivå. Vi har lavere toleranse. Et lite avvik i grunnarbeidene og vi ville få følgefeil gjennom hele bygget, forklarer Tycho.

Ingrid Aamnes, teknisk rådgiver Hafslund
Les også

Byggeplassene elektrifiseres – men sliter uten felles ladestandard

Digitalt grensesnitt

Siden alle massivtreelementene er skåret til på fabrikk med borehull og utsparinger, må søylene som strekker seg fra kjeller til øverste tak, stå hundre prosent rett og i lodd. Hvis ikke vil ikke resten av byggesettet passe sammen, og feilen vil bli større desto lenger opp i etasjene man kommer.

Vannrør skal for eksempel treffe forborete hull i bjelker og dragere fra den ene enden av bygget til den andre i hver etasje. I omkretsen til hullene er det lagt inn kun to millimeter klaring. Da sier det seg selv at et skjevt utgangspunkt vil føre til at stålrørene vil kile seg fast eller bomme fullstendig.

De forborete hullene til rør og andre gjennomføringer gir lite rom for slakk. En minste skjevhet i monteringen, og rørene vil kile seg fast. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
De forborete hullene til rør og andre gjennomføringer gir lite rom for slakk. En minste skjevhet i monteringen, og rørene vil kile seg fast. Foto:  Knut Bjørheim

– Det som muliggjør denne presisjonen, er at vi har et digitalt grensesnitt. Maskinene til Moelven og de andre fabrikkene skjærer etter den digitale modellen vår. Da blir heller ikke størrelsen på elementene noe problem, sier Tycho.

CE-godkjenning

For å tåle belastningen har bæresøylene trefibrene i lengderetningen. Det gjør også at de sveller mer sidelengs enn i høyden. Tre er som kjent et levende materiale, og selv krysslimt tre vil bevege seg noe ved endring av temperatur og fuktighet. For å motvirke bevegelsen kan man imidlertid krysslime tre med fibre i vekslende retning, noe som er vanlig i flersjiktselementer. Det gjør dem mer formstabile.

Heis-, trapp-, og rørsjaktene er med på å stive av trekonstruksjonen. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Heis-, trapp-, og rørsjaktene er med på å stive av trekonstruksjonen. Foto:  Knut Bjørheim

I Valle Wood-prosjektet har byggherren vartet opp med en aldri så liten innovasjon for å oppnå stabilitet i dekkene mellom etasjene, et såkalt statisk samvirke. Ved å frese ut slisser til skruer i de 16 centimeter tykke massivtredekkene, har påstøpet av betonggulv fått feste uten vanlig stålarmering.

Les også

Vulkanutbruddet: – Kan ta opp til flere måneder

– Dette var også et HMS-spørsmål, bemerker Magnus Prestmo, en av utviklingssjefene i teamet til Christian Hvass i NCC Property Development.

– Med tradisjonell armering med jern stikkende opp overalt, ville det rett og slett blitt risikabelt å bevege seg rundt på bygget, forklarer han.

Prosjektleder Christian Hvass kan opplyse at de har fått CE-merket denne nyutviklede metoden.

– Vi tok sjansen og la inn et par hundre tusen for å få CE-merkingen. Heldigvis gikk det igjennom. En CE-merking gir trygghet og er en bekreftelse på at vi har kommet fram til en løsning som vi kan benytte senere også, sier Hvass.

Å lage trapper av krysslimte treplater er en jobb for maskiner. Store maskiner. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Å lage trapper av krysslimte treplater er en jobb for maskiner. Store maskiner. Foto:  Knut Bjørheim
Vålerengas hjemmebane Intility Arena er nærmeste nabo. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Vålerengas hjemmebane Intility Arena er nærmeste nabo. Foto:  Knut Bjørheim

Den erfarne prosjektlederen bedyrer at han er blitt en svoren tre-entusiast takket være Valle Wood. Han forteller om en roligere og mer harmonisk byggeplass enn han er vant til, uten støyende meisler og vinkelslipere.

– Men det er blitt jævlig mye skruing, da, humrer han.

Utviklingssjef Christian Hvass sier han elsker å gå rundt og «kose» med treverket. – Det er noe helt annet enn å jobbe med stål og betong, sier han. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
Utviklingssjef Christian Hvass sier han elsker å gå rundt og «kose» med treverket. – Det er noe helt annet enn å jobbe med stål og betong, sier han. Foto:  Knut Bjørheim

Vant Bygghammeren

I foredraget før den nevnte omvisningen på bygget, skrøt han av vellukten av tre, hvor godt det er å gå og kjenne på det levende materialet og hvor oppstemt man blir av det.

– Jeg pleier å si at hvis du er nedfor og har en dårlig dag, så ta deg en tur til Valle, sa han til forsamlingen, som for en stor del besto av folk i trebransjen og mulige leietagere.

Hvass påstår til og med at sykefraværet har vært lavere på Valle enn på andre byggeprosjekter han har ledet.

NCC har testet en rekke slipemetoder for å komme fram til den ønskede finishen. <i>Foto:  Knut Bjørheim</i>
NCC har testet en rekke slipemetoder for å komme fram til den ønskede finishen. Foto:  Knut Bjørheim

– Alle har vært så positive. Det skyldes selvfølgelig at vi er med på noe nytt og spennende, men jeg tror også det har noe med den gode luften treverket gir, sier han.

At tre er et klimavennlig materiale som binder CO2, kan bidra til at Valle Wood ender med et negativt klimaavtrykk, altså at det binder mer CO2 enn det sprer. I tillegg har det vært en «grønn byggeplass», noe som skal borge for blant annet energieffektivisering og mindre forsøpling. Om det er nok til å oppnå den høythengende Breeam Excellent-sertifiseringen, gjenstår å se.

Les også

Her smeltes Oslos snølagre

Prosjektet har allerede vunnet Bygghammeren, en utmerkelse som Bygg 21 deler ut. Bygg 21 er et samarbeid mellom statlige myndigheter og bygg- og eiendomsnæringen som skal legge til rette for en mer bærekraftig og kostnadseffektiv næring. I begrunnelsen står det følgende:

«Materialbruken har bidratt til mindre støy, støv og lettere konstruksjoner. Dette har resultert i stor trivsel og lavt sykefravær blant alle på byggeplassen. Christian Hvass og NCC har satt standard for beste praksis bruk av tre i kontorbygg. Kombinert med den økte produksjonskapasiteten for norske leveranser av massivtre kan Valle Wood sette standard for økt verdiskapning og bærekraft i norske kontorbygg.»

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.