INDUSTRI

Når ikke målene med 6-timersdag

Det er ikke gjort veldig mange forsøk på å innføre 6-timersdag på arbeidsplasser i Norge, men tidligere erfaringer gir ikke lyse utsikter for Tine Midt-Norge Heimdal.

FAFO-forsker Dag Olberg ved Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning har gått igjennom de evalueringene som finnes på forsøk med 6-timersdag.

I rapporten "Forsøk med 6-timersdag, ordninger og erfaringer" konkluderer han slik:

- Resultatene fra forsøkene er i hovedsak negative når det gjelder de positive effektene man forventer å finne, bortsett fra at ansatte er fornøyd med kortere arbeidstid og høyere lønn. Men arbeidsgiver hadde andre forventninger til resultatene, sier Olberg.

Flere rapporter

De fleste forsøkene på 6-timers arbeidsdag er gjort i offentlig og kommunal sektor, gjerne i pleie- og omsorgstjenester. Enkelte forsøk er gjort i privat sektor, men mange er ikke evaluert, eller ennå ikke ferdig evaluert.

En del forsøk, spesielt i privat sektor, blir avbrutt før prosjektet er ferdig. Årsaken er at effektmålene ikke nås og ordningen viser seg å bli for kostbar.

Ingen endring

En rapport Rambøll Management skrev på oppdrag fra regjeringen underbygger Olbergs funn. Regjeringens rapport viser at forventede virkninger fra forsøk i Skandinavia har uteblitt. Trivselen har ikke økt, produktiviteten i offentlig sektor har ikke gått opp, det var ingen endring av stressnivå, osv.

- Er det målene til bedriften det er noe galt med eller er 6-timersdagen et dårlig redskap?

- Det skal ikke jeg ha noen mening om, sier Olberg.

Samfunnsreformer

NHO er sterkt i mot forsøk med 6-timersdag på grunn av behovet for arbeidskraft. Prosjektdirektør Kenneth Stien minner om at velferdsreformen og pensjonsreformen er basert på at folk skal jobbe lengre.

- Den demografiske utviklingen tilsier at vi trenger så mange hender og hoder som mulig i arbeidslivet framover. Da kan vi ikke redusere arbeidstiden. Innfører du 6-timersdag over hele fjøla, tar du ut 20 prosent av alle arbeidende timer. Da faller de store reformene vi står overfor sammen, sier Stien.

Fleksibilitet ok

NHO er for fleksibilitet i bedriften, men mener at bedriftsvise forsøk ikke synliggjør de utfordringene samfunnet står overfor.

- Rapporten fra Rambøll Management, som regjeringen bestilte, viser at sekstimerdagen ikke virker. Tilsvarende gjennomgang vi har foretatt, viser akkurat det samme, sier Stien.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.