Y-blokka

Nå skal Picassos kunst rives. Slik skal de unngå å skade kunstverkene

Sent i juli vil både Fiskerne og Måken være tatt ned. Krittmerker på Måken, laget under monteringen, blir nå ansett som en del av kunsten. Derfor må den beskyttes ekstra godt både under fjerning og mellomlagring.

Den berømte gavlveggen med Fiskerne, av Pablo Picasso og Carl Nesjar kan man nyte synet av i ytterligere tre - fire uker, så blir den tatt ned. (Foto: Eirik Helland Urke)
Den røde stålrammen skal heises opp under gavlveggen, som så sages ut og senkes ned på kjøretøy som frakter den bort. (Foto: Eirik Helland Urke)
Til høyre innsiden av gavlveggen med Fiskerne. Rammen som er festet er av rustfritt stål og blir brukt til permanent montering når den skal opp over inngangen til A-blokka. (Foto: Eirik Helland Urke)
Først ble det boret gjennom to kjelleretasjerog ned til fjell før peler ble satt ned. Oppå disse står nå jekketårn som brukes til å senke gavlveggen når den er saget ut. (Foto: Eirik Helland Urke)
Ennå kan man beundre Fiskerne, laget av Pablo Picasso og Carl Nesjar, men kun i få uker. Sent i juli er den tatt ned. (Foto: Eirik Helland Urke)
Her ser vi undersiden av gavlveggen, der fagarbeidere forbereder montering av en bjelke som skal beskytte den under transport og lagring. (Foto: Eirik Helland Urke)
Måken er godt pakket inn i plast og kan ikke sees. Den tåler ikke vann, og må beskyttes ekstra godt både under rivingsarbeidene og mellomlagring. (Foto: Eirik Helland Urke)
Midlertidig ramme montert på baksiden av Måken. Ytterveggen til venstre blir saget bort, deretter heves betongplaten og skyves ut mot venstre til kjøretøy som frakter den til lagring. (Foto: Eirik Helland Urke)
Nederste del av Fiskerne, fra innsiden. Hullene i bjelken gir rom for verktøy, en tilsvarende bjelke blir boltet på fra undersiden. (Foto: Eirik Helland Urke)
Rivingen er kommet langt, S-blokka er borte, R4 er fjernet. Det neste som står for tur er Y-blokka. Bildet er tatt fra taket på Y-blokka. (Foto: Eirik Helland Urke)
Mye av de innvendige konstruksjonene er allerede fjernet. Før rivingen er hele bygget skannet, og det er tatt kjerneprøver her og der for å være sikre på at bygget er ført opp som tegningene viser. (Foto: Eirik Helland Urke)
Spiraltrappen er nesten som et kunstverk i seg selv - det står snart for fall. (Foto: Eirik Helland Urke)

Sent i juli vil både Fiskerne og Måken være tatt ned. Krittmerker på Måken, laget under monteringen, blir nå ansett som en del av kunsten. Derfor må den beskyttes ekstra godt både under fjerning og mellomlagring.

De to kunstverkene, Fiskerne på gavlveggen som vender mot Akersgata og Måken innvendig i resepsjonsområdet, har vært viktige elementer i en årelang kamp om Y-blokkas skjebne. Etter mange runder og omkamper er nå rivningsarbeidene i gang. De startet med noe innvendig riving av lettere konstruksjoner allerede i mars måned.

Nå er det boret og montert peler ned til fjell, gjennom to kjelleretasjer, til sammen seks stykker under Fiskerne og noe færre under Måken. På disse er det montert hydrauliske jekketårn.

Snorre Veggan i Statsbygg i Statsbygg er prosjektleder for rivingsarbeidene. Han forklarer hvordan gavlveggen med Fiskeren skal senkes varsomt ned på spesialkjøretøy. Foto: Eirik Helland Urke

Snorre Veggan er prosjektleder for rivingsarbeidene. Han forteller at Fiskerne, som skal monteres på utsiden over inngangspartiet til den nye A-blokka, nå har fått en ramme av rustfritt stål montert på baksiden, altså innvendig. Det er valgt rustfritt fordi den skal remonteres på utsiden av A-blokka og blir utsatt for vær og vind. Nok en midlertidig avstivingsramme blir montert på utsiden. En tredje stålramme er sveiset sammen og hviler på jekketårnene. Denne heises opp til den får kontakt med undersiden av den 15-20 cm tykke gavlveggen.

Så sages den løs, to spesialkjøretøy føres inn under veggen, og alt senkes ned. Deretter blir Fiskerne kjørt noen få meter unna, og blir lagret til den igjen skal monteres. Det er ikke småtteri, gavlveggen alene veier 100 tonn, inkludert stålrammene ender det hele på 260 tonn.

Les også

Måken tåler ikke vann

For Måken er prosessen noe annerledes, og i hvert fall fra et vektståsted noe lettere. Veggen er mindre og veier 60 tonn. Den står innvendig, og større deler av bygget rundt er fjernet. Også Måken hviler nå på jekketårn som igjen hviler på peler ned i fjell. Siden den allerede står på bakkeplan må den heves. Så skyves den inn på stålskinner og videre inn på de samme kjøretøyene som fraktet bort Fiskerne, og senkes ned.

På Måken er det noen krittmerker som ble satt på under monteringen. Dette ansees nå som en del av kunstverket, og de kan derfor ikke fjernes. Det byr på utfordringer. Normalt brukes vannkjøling når betong sages, det blir vanskelig når Måken skal kuttes.

– De endelige detaljene er ennå ikke på plass, men vi vurderer å bruke vaier. Det gjør vi ikke for Fiskerne. I lagringsfasen vil Måken i lukket rom med kontrollert klima, sier Veggan.

For å beskytte Måken er den allerede pakket inn i plast, den skal også lagres innendørs før den remonteres. Også den får sin nye plass i A-blokka, innvendig i resepsjonsområdet.

De to kunstverkene er blitt grundig undersøkt, skannet og fotografert til minste detalj. Begge er nå i god stand, bortsett fra at enkelte steiner har løsnet. De vil bli satt på igjen, ut over det er det ingen behov for restaurering av noe slag.

Statsbygg har vurdert å starte den ordinære rivingen av Y-blokka fra den andre siden, men den løsningen ble raskt lagt bort.

– Vi tar ingen sjanser med kunsten. Vibrasjoner fra rivningsarbeidene kunne påført kunstverkene skader, derfor tar vi først ned Fiskerne og Måken, deretter river vi resten av bygget.

Veggan forteller også at planene har vært gjennom uavhengig kontroll, og deretter ytterligere en tredjeparts kontroll.

Les også

Slik tas kunsten ned: Vi snakker med prosjektleder Snorre Veggan i Statsbygg.

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå