OCEAN SPACE CENTRE

Nå skal Ocean Space Centre bli en realitet

Nytt marinteknisk senter i Trondheim.

Ocean Space Centre skal bygges på Tyholt som en utvidelse og modernisering av Marintek. Planen om et senter ute i sjøen måtte skrinlegges på grunn av dårlige bunnforhold.
Ocean Space Centre skal bygges på Tyholt som en utvidelse og modernisering av Marintek. Planen om et senter ute i sjøen måtte skrinlegges på grunn av dårlige bunnforhold. (Bilde: Ocean Space Centre)

Nytt marinteknisk senter i Trondheim.

Prosjektet er allerede konsekvensutredet og kvalitetssikret.

Det er samfunnsøkonomisk smart å bygge et nytt maritimt kunnskapssenter med nye basseng og laboratorier i tilknytning til dagens NTNU/Marintek-laboratorium på Tyholt.

Sikrer Norges posisjon

– Denne typen forskning og kompetanse er sentralt for innovasjon og framtidig verdiskaping innen maritime næringer, olje- og gassvirksomhet og fiskeri- og oppdrettsvirksomhet. Målet er at Ocean Space Centre skal bli et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi, sa næringsminister Monica Mæland etter en omvisning på senteret denne uka.

Hun fikk ved selvsyn konstatert at forskningslaboratoriene på Tyholt i Trondheim er temmelig nedslitt.

Styring

Departementets prosjektorganisasjon skal være på plass innen sommeren 2014.

Prosjektet Ocean Space Centre skal ledes av et prosjektstyre på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Assisterende departementsråd Arne Røksund vil lede det nye prosjektstyret.  

– Ocean Space Centre vil nå gå inn i en meget krevende fase med videre utvikling av utbyggingskonseptet. Vi vil foreta et endelig konseptvalg når tilstrekkelige avklaringer om prosjektet er klart, etter planen i 2015, sier Mæland i en pressemelding.

Erfaring

Arne Røksund har tidligere erfaring fra Fiskeri- og kystdepartementet og Forsvarsdepartementet, der han blant annet har ledet kampflyprosjektet.

Nærings- og fiskeridepartementet vil leie inn en erfaren prosjektleder som skal rapportere til prosjektstyret. Det skal også etablereres en refereransegruppe for alle interessenter.

Les også:

Regjeringen øker støtte til marin forskning

Den maritime klyngen har store regjeringsforventninger

Dette stoppes av kvikkleire  

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå