ENERGI

Nå må CO2-fangstprosjektene søke om å få slippe ut aminer

Summen av utslipp reduseres – men noen nye kommer til.

Ved sementfabrikken til Norcem i Brevik er de i full gang med å klargjøre for et fullskala CO2-fangstanlegg som skal i drift fra 2024. Det innebærer blant annet å søke om tillatelse til utslipp av nye stoffer.
Ved sementfabrikken til Norcem i Brevik er de i full gang med å klargjøre for et fullskala CO2-fangstanlegg som skal i drift fra 2024. Det innebærer blant annet å søke om tillatelse til utslipp av nye stoffer. Foto: Norcem

Sementfabrikken til Norcem i Brevik og avfallsforbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme skal, om alt går etter planen, fange omkring 400.000 tonn CO2 hver, som en del av det norske Langskip-prosjektet.