OLJE OG GASS

SV med nye krav til Skarfjell og Johan Castberg

Elektrifisering og ilandføring.

Oljefeltet Skarfjell kan få kraft fra land via Gjøa. Nå har SV sendt inn representantforslag om å kreve elektrifisering av utbyggingen.
Oljefeltet Skarfjell kan få kraft fra land via Gjøa. Nå har SV sendt inn representantforslag om å kreve elektrifisering av utbyggingen. Bilde: Erlend Tangeraas Lygre

Innen 16. februar 2018 skal oljeselskapet Wintershall modne prosjektet og sende inn en utbyggingsplan for oljefeltet Skarfjell.

Da må de ha kommet opp med en løsning som innebærer kraft fra land. Det krever SVs Heikki Holmås i et ferskt representantforslag.

– Per i dag er det ikke gitt at man kommer til å planlegge bruk av kraft fra land eller fornybar energi (offshore vind) ved feltutbyggingen Skarfjell. Dette til tross for at Skarfjell ligger sørvest utenfor det allerede eksisterende feltet Gjøa i den nordøstlige delen av Nordsjøen, heter det i representantforslaget.

 

Kraft fra Gjøa

Det pekes videre på at Gjøa er elektrifisert med kraft fra land.

– I en studie som Engie har gjort for Skarfjells operatør Wintershall, kommer det fram at det er tilgjengelig kapasitet på 20-25 MW i kabelen knyttet til på Gjøa-plattformen, og en løsning der Skarfjell knytter seg til Gjøa kan derfor være aktuell, heter det.

Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om muligheten for at Skarfjell kan elektrifiseres fra Gjøa. Wintershall ville da ikke utdype hva de mente om mulighetene for dette.

– Vårt fokus er nå å evaluere og velge det beste konseptet for utvikling av feltet. Resultatet fra denne veldig viktige fasen vil gi oss en bedre forståelse og sette oss i stand til å forutsi de senere prosjektfasene, uttalte Verena Sattel i Wintershall da.

– Ringvirkninger som brekkstang

I tillegg til representantforslaget fra Holmås på Skarfjell, har samme representant, sammen med Kirsti Bergstø kommet med ytterligere et representantforslag. Her krever de elektrifisering av Johan Castberg-feltet i Barentshavet, ilandføring til Finnmark og utredning av strømkabel til Svalbard.

– Man estimerer at Johan Castberg kan settes i drift i 2022 og ha en levetid på 30 år. I konseptet som er presentert av partnerne ligger det ikke an til at man kommer til å planlegge bruk av kraft fra land eller fornybar energi. Dette til tross for at FPSO-teknologi som er klargjort for kraft fra land-løsninger er tatt i bruk på Goliat-feltet og derfor er å regne som moden, skriver representantene i forslaget.

Dessuten peker SV-representantene på at oljen fra feltet må ilandføres.

– I utgangspunktet lå det ilandføring av petroleum til Veidnes i Nordkapp i det originale konseptet. Dette vil kunne skape betydelige ringvirkninger lokalt, heter det.

– En utbygging uten ilandføring innebærer at landsdelen går glipp av de positive ringvirkningene som oljebransjen har brukt som brekkstang for å få tilgang til nye områder i Barentshavet, står det videre i forslaget.

Ilandføring av olje fra Johan Castberg-utbyggingen har lenge vært en mye diskutert sak, både i petroleumsmiljøet og lokalt i Finnmark.

Finnmark Arbeiderparti har blant annet uttalt at dersom det ikke blir noen ilandføring som først lovet, kan oljen bare bli liggende i bakken.

Etter at Statoil har utsatt Castberg ved en rekke anledninger, kom det tidlig i år frem at partnerskapet har klart å redusere kostnadene på prosjektet med mellom 40 og 50 prosent. Det tilsvarer om lag 40 og 50 milliarder kroner i rene reduksjoner.

Dette inkluderer dog ikke ilandføring, men en såkalt ship-shaped FPSO, som det hevdes ikke har moden nok teknologi for å få kraft fra land.