Nå er Sverige ett steg nærmere en infrastruktur for CO2-fangst

Får støtte til videre arbeid med infrastruktur for CO2-fangst i Göteborg-området.

Nå er Sverige ett steg nærmere en infrastruktur for CO2-fangst
Et vestsvensk samarbeidsprosjekt tar for seg infrastruktur og logistikk for fanget CO2 fra anleggene og frem til den flytende CO2-en kan lastes på fartøy. De håper å bli først i verden med å få på plass en slik infrastruktur. Illustrasjon: Cinfracap

En rekke industriselskaper i Sverige jobber med mulighetene for å fange CO2 fra røykgassen som skilles ut ved anleggene, og flere av dem ønsker å benytte seg av det planlagte norske lageret i Nordsjøen.