Nå blir over halvparten av Norges bioavfall til biogass

Antall biogassanlegg opp fra åtte til 35 på seks år.

Nå blir over halvparten av Norges bioavfall til biogass
Det er en økning i mengden avfall til biologisk behandling. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB scanpix  Illustrasjonsfoto: Erlend Aas/NTB Scanpix 

651.000 tonn avfall ble behandlet ved biogass- og komposteringsanlegg i 2017. Over halvparten av avfallet endte til slutt som biogass, viser nye tall.

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at mesteparten av avfallet som ble behandlet ved biogass- og komposteringsanlegg, 366.000 tonn, gikk til biogassproduksjon. I 2011 sto kompostering for det aller meste av avfallshåndteringen. Antall biogassanlegg har økt fra åtte i 2011 til 35 i 2017.

400.000 tonn avfall ble håndtert biologisk i 2011, og mengden har dermed økt med 251.000 tonn. Noe av økningen skyldes at rene slamanlegg er med i utvalget for 2017, i motsetning til 2011-utvalget.

Forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall som trådte i kraft i 2009, kan nok også fremdeles forklare noe av økningen.

Det meste av avfallet som ble håndtert biologisk i 2017, var matavfall og annet våtorganisk avfall, i tillegg til mye park- og hageavfall.