Nå blir Northern Lights et eget selskap – skal tilby transport og lagring av CO2

– Vi er det første selskapet av denne typen.

Nå blir Northern Lights et eget selskap – skal tilby transport og lagring av CO2
Northern Lights blir opprettet som eget selskap, som skal tilby transport og lagring av CO2. Illustrasjon: Equinor

Samme dag som regjeringen melder at de godkjenner utbyggingsplanen for CO2-lageret i Nordsjøen, melder de tre selskapene bak lageret at de oppretter et felles selskap. 

Northern Lights skal tilby CO2-lagring, som vil gjøre det mulig å kutte industrielle utslipp i Europa, samt legge til rette for fjerning av CO2 fra luften.

Equinor, Shell og Total er likeverdige partnere i selskapet Northern Lights.

– Fangst og lagring av CO2 er en sentral del av eierselskapenes strategier. Vi svarer ved å tilby CO2-lagring som en tjeneste. Vi skal jobbe med selskaper i hele Europa og på tvers av sektorer for å bidra til et klimanøytralt samfunn. Vi er det første selskapet av denne typen, og vi vil hjelpe andre med å følge etter, sier administrerende direktør for Northern Lights, Børre Jacobsen, i en pressemelding.

Samtidig annonserer også det nyopprettede selskapet et samarbeidsprosjekt med CO2-fangstselskapet Climeworks. Det sveitsiske selskapet spesialiserer seg på teknologi for å fange CO2 direkte fra lufta.

Les også

Det første åpne CO2-nettverket

Northern Lights er transport- og lagringsdelen av Norges Langskip-prosjekt. Prosjektet inkluderer hele verdikjeden for CO2-fangst, -transport og -lagring, hvor CO2 skal fanges fra sementfabrikken til Norcem i Brevik og, dersom de får ekstern støtte, også avfallsforbrenningsanlegget til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud i Oslo. 

Ved oppstart i 2024 vil Northern Lights bli det første åpne nettverket for transport og lagring av CO2. Det vil tilby selskaper over hele Europa mulighet til å lagre CO2 sikkert og permanent dypt under havbunnen i Norge.

Northern Lights er allerede i samtaler med en rekke potensielle kunder i Europa, som til sammen representerer utslipp av 48 millioner tonn CO2 i året, mer enn det som lagres global i dag, opplyser selskapet. 

Regjeringen har nå godkjent utbyggingsplanen for CO2-lageret i Nordsjøen. Illustrasjon: Northern Lights

– Eierne bak Northern Lights har dannet selskapet for å kunne drifte og videreutvikle markedet for karbontransport og lagring. Northern Lights er det første selskapet av sitt slag, og vi trenger mange flere prosjekter som dette for å legge til rette for at industrien og samfunnet kan nå klimamålene. Vi jobber sammen for å bygge en verdikjede for karbon. Jeg er trygg på at vi vil lykkes sammen med partnerne våre, sier Grete Tveit som er styreleder for Northern Lights og leder for lavkarbonløsninger i Equinor.

Høsten 2019 signerte syv selskaper intensjonsavtaler med Equinor og partnerne i Northern Lights, med mål om at de skal fange CO2 og lagre det på norsk sokkel. Siden har de signert med ett selskap til.

OED opplyste dessuten at Heidelberg Cement, som eier Norcem, vurderer muligheten for et prosjekt på sementfabrikken på Gotland i Sverige. Det har potensial til å fange nesten fire ganger så mye som prosjektet hos Norcem. Heidelberg er ett av selskapene som har intensjonsavtale med Northern Lights. 

CO2-fangst fra lufta

Det nye prosjektet med Climeworks består i å utforske et fullkjede CO2-fangst-prosjekt i Norge, med sikte på å kombinere Climeworks teknologi for å fange CO2 fra lufta og Northern Lights CO2-lager under havbunnen.

– Det er en økende bevissthet rundt nødvendigheten av å bygge kapasitet for å fange CO2 direkte fra luften, for å kunne nå netto nullutslipp i 2050. Vi er svært entusiastiske for dette samarbeidet med Climeworks. Kombinert med sikker og permanent lagring, har CO2-fangst fra lufta potensialet til å bidra til karbonbalanse i atmosfæren igjen, sier Jacobsen i meldingen.

Climework har fra før et prosjekt på Island, sammen med Carbfix, hvor de fanger CO2 fra luften og lagrer den i jorden, hvor den tilfører mineraler til bergarten basalt, slik at nye bergarter blir dannet.

Nå vil de bruke Northern Lights-lageret til å lagre CO2-en de fanger fra lufta, for å bidra til at norske og europeiske selskaper kan nå sine ambisjoner om netto nullutslipp, selv om de ikke selv kan kvitte seg med alle utslipp eller for å dekke inn for indirekte utslipp.

Climeworks ønsker å bygge CO2-fangstanlegg i Norge, helst så nært Øygarden, og mellomlageret og rørledningen ut til selve CO2-lageret, som mulig. Her trekkes det også frem at Norge har et av Europas ledende, fornybare energinett, som gir tilgang på fornybar energi til Climeworks anlegg.

Vil dele kunnskap

Northern Lights er eid av Equinor, Total og Shell. De tre selskapene har jobbet på prosjektet som likeverdige partnere siden 2017, med Equinor som operatør. 

Eierselskapene bak Northern Lights har flere tiår med erfaring fra karbonfangst og –lagring (CCS), inkludert nesten 25 års erfaring med permanent lagring av CO2 under havbunnen i Nordsjøen, på Sleipner- og Snøhvit-feltene.

Northern Lights skal bygge videre på denne kunnskapen for å få Europas første knutepunkt for CCS i drift. Fra 2024 vil det skipes CO2 til terminalen på land i Øygarden utenfor Bergen for deretter å sendes via rør til lagringsreservoaret i Nordsjøen.

Northern Lights har som mål å dele kunnskapen og erfaringen med forskningsinstitusjoner, akademia, andre selskaper og myndigheter for å videreutvikle CCS og sikker lagring av CO2 på verdensbasis.

Les også

Stavanger-basert

Det nye selskapet kommer til å ha hovedkontor i Stavanger-regionen. 

– Det henger sammen med de ambisjonene vi har for CO2-lager i Nordsjøen. Det er nært beslektet med olje og gass, både med tanke på undergrunnen og offshore. Da var det viktig å være i nærheten av næringen og industriklyngen her, som kan hjelpe oss å utvikle det videre. Da var Stavanger et godt valg, sier Jacobsen. 

Selskapet vil ha det som beskrives som en beskjeden størrelse, dimensjonene på prosjektet tatt i betraktning, med 35 ansatte i startfasen. 

– Dette handler litt om filosofien for Northern Lights, hvor våre eiere vil bidra ved større byggeprosjekter, og vi trenger derfor ikke en egen teknisk avdeling. Vi kan bruke de eksisterende ressursene hos eierne, slik at vi kun trenger et kjerneteam som kan ta seg av det kommersielle og utvikle kompetansen på undergrunnen, sier han.

Overfører lisensen

Tillatelsen til CO2-lageret ble tildelt Equinor og overføres til Northern Lights så snart selskapet er godkjent som lisenshaver på norsk sokkel. På det tidspunktet vil også lisens EL001 bli overført.

Operatør Northern Lights og de andre partnerne har blitt enige om at Equinor skal stå for de tekniske leveransene i bygge- og utviklingsfasen. Det vil inngås en avtale med Equinor om kjøp av tjenester fra Sture/Kollsnes sin operasjonsorganisasjon for terminal- og kontrollromstjenester.

I tillegg planlegges det en avtale med Total for igangsettelse av tidligfasestudier for utvikling av fase 2, samt med Shell om skipsbyggingskontrakter.

Les også