KARRIERE

Mobbesak ryster universitet

MØRKE SKYER: Flere ganger har ansatte ved Universitetet i Stavanger vært utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Den siste saken har kommet helt opp på styrenivå.
MØRKE SKYER: Flere ganger har ansatte ved Universitetet i Stavanger vært utsatt for mobbing på arbeidsplassen. Den siste saken har kommet helt opp på styrenivå.
Mari Hult
5. juni 2009 - 07:34

Dette er saken

MYE MOBBING:

Tidligere i år ble det gjennomført en stor arbeidsmiljøundersøkelse ved UiS. Der svarer 10 prosent at de har opplevd mobbing på arbeidsplassen.CENSE:

 • Cense er et forskningssenter for bærekraftig energi ved Universitetet i Stavanger.
 • Cense ble besluttet i et styremøte på UiS 13.februar i år, og har vært årsak til en intern strid mellom den faglige ledelsen og den administrative ledelsen ved universitetet, sistnevnte representert ved direktør Per Ramvi og rektor Aslaug Mikkelsen.
 • Ifølge den faglige ledelsen, dekanene og prodekanene for forskning, fremstod Cense som ”en påtenkt aktivitet uten faglig fokus og uten et identifisert faglig fundament.”


Bjørkum-saken

 • Dekan Per Arne Bjørkum har skrevet et omfattende notat på 11 sider der han detaljert beskriver det han mener er lovbrudd begått mot ham. Dette notatet ble levert hovedverneombudet ved Universitetet i Stavanger, Rolf A. Jakobsen.
 • Innholdet i dette har blant annet vært at Bjørkum mente at universitetsdirektør Per Ramvi har trakassert ham i månedsvis, og flere ganger truet med å si ham opp.
 • I tillegg til dette, leverte instituttlederne ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet et notat der de viste bekymring for at Bjørkum ble respektløst behandlet av rektor Mikkelsen og Ramvi.
 • Spesielt oppstod det gnisninger mellom Bjørkum og Ramvi etter at Bjørkum uttalte til pressen at han var kritisk til prosessen rundt etableringen av Cense.
 • På grunnlag av dette, overleverte Jakobsen en varsling til rektor Aslaug Mikkelsen. Varslingen ble tatt opp i UiS-styret 14. mai.


Vinnem-saken

 • På samme tid i fjor, ble professor Jan Erik Vinnem ved avdelingen for samfunnssikkerhet på UiS, refset av rektor Asluang Mikkelsen. Bakgrunnen var at han kom med kritikk av deler av sikkerhetsarbeidet som er gjort i planleggingen LNG- fabrikken i Risavika.
 • Mikkelsen kritiserte Vinnem for å har brutt etiske retningslinjer ved UiS, da han ikke skal ha gjort det klart at han har eierinteresser i et konkurrerende analyseselskap enn det som utbyggeren brukte.
 • Resultatet ble at Vinnem sa opp jobben. I et åpent møte ved universitetet fikk han en unnskyldning, som understreket at Vinnem verken var eller hadde vært inhabil.

STAVANGER: I løpet av det siste halvåret har dekan Per Arne Bjørkum ved UiS følt seg mobbet av Universitetsledelsen.

Saken ble meldt inn til hovedverneombudet, sammen med et støttende notat fra instituttlederne på fakultetet.

Spesielt oppstod det gnisninger mellom Bjørkum og universitetsdirektør Per Ramvi etter at Bjørkum uttalte til pressen at han var kritisk til prosessen rundt etableringen av Cense, et forskningssenter for bærekraftig energi ved universitetet.– Enstemmig styrevedtak

14. mai ble varslingssaken tatt opp på et styremøte ved UiS, der. Prorektor Egil Gabrielsen ledet møtet, og ser nå frem til å bli ferdig med saken.

– Vi har jo nå et enstemmig styrevedtak, og har med det et godt utgangspunkt til å løse denne konflikten, sier Gabrielsen.

– Vedtaket beklager det som har skjedd, og presiserer at styret har tillit til alle parter. Alle fortsetter i sine stillinger, og en vil følge opp med å gi tilbakemeldinger til styret om den videre utviklingen i saken.

Ulike syn

Ifølge Gabrielsen har det blitt gjort ukloke ting hos begge parter.

– På TekNat er det ulike syn på denne saken. Det har vært klart fra dag én. Jeg har oppfattet det slik at dekanen ikke er i mot senteret, men han er uenig i prosessen. Og da blir spørsmålet hvor lenge en bør uttrykke uenighet i forhold til et styrevedtak.

Ifølge hovedverneombud ved UiS, Rolf Arild Jakobsen, er denne saken langt fra ferdig.

– Varslingen jeg leverte var angående en uønsket hendelse. Selve varslingen ble behandlet av styret, og den er vi nå ferdige med. Men arbeidet med den uønskede hendelsen fortsetter. Styret skal fortsette diskusjonen i junimøtet sitt.– Konflikter hører med

Da rektor Aslaug Mikkelsen ble valgt, uttalte hun til Stavanger Aftenblad at ” – Det skal fortsatt være mulig å være uenige, men vi må jobbe sammen. Ofte er det i konflikter det oppstår gode ideer. ”

– Hvor står dere i forhold til dette?

– UiS er jo en arbeidsplass med 1200 ansatte, og da hører konflikter med til virkeligheten. Men denne saken har fått eskalere urimelig mye, og det er flere ting som har medvirket til det. Ser du på kunnskapsorganisasjoner generelt, så er det ofte uro. Det er ett av særpregene for akademia, mange folk med sterke meninger og stort engasjement, sier Gabrielsen.

Ikke alene

Tidligere i vår viste en undersøkelse at en av 10 ansatte ved UiS hadde opplevd mobbing på arbeidsplassen.

Ifølge verneombud Jakobsen har dette sammenheng med uenighet rundt fordeling av ressursene.

– Det er mange som gjerne føler seg litt mobbet i et system med knappe ressurser, der ikke alle kanskje er enige i hvordan disse blir fordelt. Men det er uansett et altfor høyt tall, og det er uakseptabelt, sier Jakobsen.Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.