Mindre utslipp fra søppel

Den nasjonale utslippsmodellen for beregning av blant annet klimagassutslipp, er et samarbeid mellom Statistisk sentralbyrå og SFT.

Tallene fra denne modellen brukes til Norges rapportering til FNs klimakonvensjon/Kyotoprotokollen.

Den korrigerte beregningsmodellen vil ligge til grunn for både historiske utslippstall og nye tall for 2003 som publiseres i begynnelsen av februar.

Les mer om: