OLJE OG GASS

Milliarder står på spill i Snorre-prosjektet: – Nå tøyes strikken

Frykter at 200 millioner fat blir liggende i bakken.

Snorre-feltet, her representert ved Snorre A.
Snorre-feltet, her representert ved Snorre A. Bilde: Rune Johansen

Ressursene på Snorre 2040 representerer milliardverdier og kan gå tapt om man venter for lenge med investeringsbeslutningene.

I dag kom nyheten om at Statoil og partnerne kommer med ytterligere en utsettelse på Johan Castberg-prosjektet i Barentshavet, og på Snorre 2040-prosjektet.

Snorre 2040 har til hensikt å øke levetiden på det svære Snorre-prosjektet, men partnerne har hatt problemer med å bli enige. Mens statlige Petoro har ment at det haster å komme seg videre med prosjektet, har Statoil i stor grad vært mer lunken.

Les også: Stanser hundrevis av rigger: Kan gi hopp i oljeprisen

– Tøyer strikken

Hovedargumentet til Petoro har vært at det er snakk om tidskritiske ressurser.

Etter dagens melding regner partnerne med å komme med en beslutning om videreføring i fjerde kvartal 2016 og investeringsbeslutning i fjerde kvartal 2017.

Spørsmålet er hvor lenge man kan vente før det er for sent for de om lag 200 millionene fat olje.

– Det er ikke noe helt eksakt svar på dette. Men slik jeg har forstått det, er det slik at man begynner å tøye strikken med en investeringsbeslutning mot slutten av 2017. Man har nok ikke så mye mer å gå på da, sier analytiker i DNB Markets, Helge André Martinsen til Teknisk Ukeblad.

Han sier at han ikke vet hvorvidt Petoro stemte for eller imot utsettelsen.

– Det er ikke gitt at de er enige. Dette er uansett en flertallsbeslutning. Enten må man gå ut fra forpliktelsene sine, eller så må man bare godta beslutningen, sier han videre.

Les også: 7 grafikker som forklarer hvorfor Johan Sverdrup-feltet er så viktig

– Fortsatt tidskritisk

Kommunikasjonssjef Sveinung Sletten bekrefter at de fortsatt mener Snorre 2040 er et tidskritisk prosjekt.

Likevel mener selskapet at det var riktig å utsette beslutningen om videreføring av prosjektet til fjerde kvartal 2016.

– Vi er med på beslutningen i partnerskapet, det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men vi er kommet i en situasjon hvor realitetene har endret seg. Vi mener en ytterligere forbedring kan styrke lønnsomheten i prosjektet, sier han.

Han peker på lavere oljepris og arbeidet som pågår med å få ned kostnadene, både i oljeselskapene og i leverandørindustrien.

 – Prosjektet er fortsatt tidskritisk. Men når en jobber med et slikt stort felt, så får en ny info om selve feltet og ser også muligheter for å gjøre utbyggingsløsningen enda bedre. Det er viktig at felt på norsk sokkel gjøres så lønnsomme som mulig i den globale konkurransen om investeringskapital. Det gjelder også for Snorre, sier han.

Les også: Denne næringen eksporterte for 8 milliarder - kan den ta av i Norge?

Støtter Castberg-utsettelse

 Sletten sier videre at mer tid til å modne frem en løsning vil gi rom for styrking av prosjektet.

– Det vil ta inn effekter fra forbedringsarbeidet i som pågår i industrien, sier han.

– Snorre 2040 er fremdeles avhengig av teknisk levetid på eksisterende installasjoner, og det har vært avgjørende for oss at det i prosjektet jobbes med tiltak for å motvirke risikoen vi har påpekt for at en kan tape produksjon hvis man utsetter, sier sletten videre.

Er dette snakk om tiltak for å øke levetiden på eksisterende installasjoner?

– Ja, dette dreier seg blant annet om å forlenge levetiden på eksisterende installasjoner. Utover det vil jeg henvise til operatøren. Men dette er en viktig del av grunnlaget for at vi støtter en utsettelse nå. 

– Vi støtter også forskyvningen på Castberg. Der er det viktigere å få til den riktige løsningen enn den raskeste løsningen. Vi tror også Castberg vil kunne dra nytte av forbedringsarbeid som pågår i industrien - blant annet Statoils Step-program, sier han.

Les også: 360-video: Ny simulator skal spare oljeselskapene for millioner

Store ressurser

Reserveanslaget på Snorre-feltet er i dag 1,63 milliarder fat olje. Opprinnelig anslag ved innlevering av Plan for utbygging og drift (PUD) i 1989 var om lag 760 millioner fat olje.

Ved hjelp av en rekke tiltak for økt oljeutvinning (IOR) og bruk av ny teknologi er utvinnbare reserver mer enn fordoblet.

– Estimert utvinningsgrad da PUD ble levert var 25 prosent. I dag er forventet utvinningsgrad 47 prosent, men eierne har gjennom Snorre 2040-prosjektet et ønske om å øke denne ytterligere, ifølge Statoil.

Les også:

Så mange av Aibels Sverdrup-jobber havner i Thailand

Oljekrisen er en enestående anledning til å bygge veier og jernbaner

Toppleder i norsk oljeselskap gikk til sak etter at han fikk sparken