Miljøros fra SFT

SFT påpeker at arbeidet må forseres på flere felt innen utgangen av 2005.

Det er særlig arbeidet med å rense utslipp fra produsert vann og overgang til mer miljøvennlige kjemikalier, som er årsaken til at SFT er overveiende positiv til det arbeidet oljeselskapene gjennomfører.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide gir honnør for det arbeidet som hittil er gjennomført.

Miljøstiftelsen Bellona er kritiske til rosen. De påpeker at oljeselskapene har søkt om utslipp av skadelige stoffer i forbindelse med leteboring i Barentshavet, og at dette ikke er forenlig med regjeringens null-visjon for oljeindustrien.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå