ENERGI

Miljøplattformen

Midt i en vernet nasjonalpark ligger Tysklands største oljefelt, Mittelplatte.

Her er nullutslipp mer enn teori. I tett samarbeid med myndigheter og miljøorganisasjoner forbereder operatøren nå økt utvinning.

Tillatelsen til å starte utvinning av oljen ble gitt få uker før området ble erklært som nasjonalpark på 80-tallet. Utfordringene er mange i området utenfor Cuxhaven ved utløpet til Elben. Landskapet ligger under vann ved høyvann og er tørt land ved lavvann.

Ledelsen i operatørselskapet RWE DEA ønsket å utnytte oljeressursene i forståelse med myndigheter, miljøorganisasjoner og lokalbefolkningen. Det har krevd både omtanke, nytenkning og forhandlinger. Etter 15 års drift ser det ut til at prosjektet har vært meget vellykket.

Plattformen er konstruert som en kunstig øy. Systemet er helt lukket. Alt avfall, både fast og flytende, blir renset og kontrollert før noe blir sluppet ut i havet igjen. Boreslammet blir fraktet til land for behandling.

Opprinnelig ble det kun boret fra plattformen, i juni 2000 startet også produksjonen fra Dieksand via horisontale brønner boret fra land.

Transportledning

Produksjonen fra Mittelplatte fraktes til land med lektere med dobbeltskrog. I rennen lekterne må følge er det stedvis ikke dypere enn 220 centimeter ved høyvann.

Dette legger store begrensninger på hvor mye olje som kan fraktes ut. Nå er taket nådd med 800.000 tonn i året. - Vi håper å få tillatelse til å begynne byggingen av en transportledning i august i år, sier driftsleder René Pawel. Han forhandler nå med både miljømyndigheter og representanter for miljøbevegelsen og lokalbefolkningen. Med 1000 anløp med lektere i løpet av et år i et av verdens mest trafikkerte skipsleder argumenterer RWE DEA med at rørledninger er tryggere.

Fra et miljøsynspunkt er inngrepene i byggefasen uheldig. - Vi har sagt oss villig til å legge rørene dypere enn opprinnelig planlagt for å redusere temperaturøkningen fra oljen som holder rundt 50 grader. Det vil øke byggetiden med noen måneder. Ved siden av økt sikkerhet argumenterer oljeselskapet med at en rørledning vil redusere driftstiden på feltet med flere tiår.

Skeptisk

Generalsekretær Tore Killingland i Norges Naturvernforbund er både skeptisk og imponert over tyskernes måte å løse utfordringene på.

- Så vidt jeg vet er dette verdens eneste produksjonsinstallasjon med nullutslipp til vann. Det er interessant å se på løsningene de har valgt med tanke på rapporten om nullutslipp som Oljeindustriens Landsforening og SFT nylig har lansert.

Killingland er likevel klar på at Naturvernforbundet ikke ønsker boring i kystnære områder i Norge fordi reaksjonstiden blir for kort hvis et uhell skulle skje. Det er en helt annen risiko ved kysten enn lenger ut.

- Forholdene er helt annerledes på norsk sokkel enn ved den tyske nordsjøkysten. Vi kan ikke bare kopiere det de har gjort, men det er interessant å se hvordan de har tenkt.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.