INDUSTRI

Miljødirektoratet fraråder gruvedeponi i Førdefjorden

Mener føre-var-prinsippet bør vektlegges.

Nordic Mining vil bruke Førdefjorden som sjødeponi for gruveavfall. Miljødirektoratet sier nei.
Nordic Mining vil bruke Førdefjorden som sjødeponi for gruveavfall. Miljødirektoratet sier nei. Bilde: Trond Gram
4. nov. 2014 - 10:16

– Det finnes ingen måter å etablere et slikt deponi på uten at det får store negative miljøkonsekvenser. Prosjektet må skrinlegges, sier Ola Elvestuen (V), leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

I Naustdal i Sogn og Fjordane ønsker Nordic Mining å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet. Planen omfatter også et sjødeponi for gruveavfall. Striden om deponiet har pågått i flere år. En rekke miljøorganisasjoner er sterkt imot planene. Nå har Miljødirektoratetsagt sitt, etter at selskapet har lagt fram mer informasjon.

Blålange og pigghå

Direktoratet viser til at et sjødeponi vil kunne få negative konsekvenser for artene kysttorsk, ål, pigghå og blålange.

De rødlistede artene blålange og pigghå har sannsynligvis gyte- og oppvekstområdet der deponiet er planlagt.

– Vår vurdering er at et deponi vil kunne få reell betydning for bestandsutviklingen for disse rødlisteartene i Førdefjorden, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Direktoratet påpeker at de ikke har foretatt en fullstendig veiing av miljøhensyn opp mot andre samfunnsmessige hensyn.

Forventer nei

SV-leder Audun Lysbakken forventer at regjeringen tar hensyn til den miljøfaglige vurderingen.

– Nå er det endelig slutt på den langvarige tåkeleggingen om miljøkonsekvenser av gruvedeponi i Førdefjorden. Statens egne miljøeksperter slår fast at deponiet vil kunne få vesentlig negativ effekt på flere truede arter og at hele økosystemet i fjorden kan forringes. SV forventer derfor at regjeringen nå sier nei til å ødelegge uerstattelige verdier, og i stedet tar vare på evigvarende inntektskilder som levende fjorder gir oss, sier Lysbakken.

Flere miljøorganisasjoner jublet tirsdag over Miljødirektoratets synspunkter.

– Vi forventer at regjeringen følger ekspertenes råd. Når viktige næringer som fiskeri, sjømat, villaks og turistnæring også går imot planene, kan vi vanskelig se at et fåtall nye arbeidsplasser vil kunne veie opp for det enorme tapet for natur og samfunn, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Les også:

Sanner godkjenner omstridt gruvedrift i Kvalsund

Her tar de ut jernmalm gjennom kontrollerte ras

Gammel teknologi kan gi ny aluminaindustri i Norge  

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.