ENERGI

Miljø- og energidager

Tanken er at dagene skal bli det årlige forum der fastlandsindustriens miljø- og energiutfordringer belyses og diskuteres.

Første møte blir rettet mot nye miljøutfordringer, kvotehandel og effektiv energibruk.

PIL opplyser at endelig program kommer i februar. Men blant andre kommer Rolf Annerberg, kabinettsjef for visepresidenten i EU-kommisjonen og SFT-sjef Håvard Holm.

Parallelt med fagprogrammet vil PILs Generalforsamling bli avviklet ettermiddag første dag.

Les mer om: