Mildt press for VOC-enighet

Norge er forpliktet til en slik reduksjon gjennom Genéveprotokollen og Sur nedbør-konvensjonen. I alt 23 oljeselskaper er med på avtalen som innebærer at til sammen åtte bøyelastere utstyres med anlegg som forhindrer utslipp av VOC.

Innen 2005 skal samtlige bøyelastere ha slikt utstyr. Innen 2010 regner oljeselskapene med å ha brukt rundt 2 milliarder kroner i tiltak for å redusere VOC utslippene. For 2001 var VOC - utslippene fra norsk sokkel 215.000 tonn.

Miljøvernminister Børge Brende er fornøyd med avtalen. - Det haster for Norge med å innfri de internasjonale kravene om å redusere disse utslippene. Oljeselskapene har tatt et skritt i riktig retning, sier han.

Miljøvernministeren møtte oljeselskapene i mai hvor han ba om fortgang i arbeidet med å redusere VOC-utslippene på sokkelen.

- Norge ligger etter tidsplanen for gjennomføringen av de utslippsreduksjonene som kreves i Genèveprotokollen. Derfor er det svært gledelig at oljeselskapene nå tar disse forpliktelsene på alvor, sier Brende.

Miljøvernmyndighetene stilte i 2001 krav til operatørene om gradvis gjennomføring av tiltak for gjenvinning av oljedampen. Kravet innebærer at 95 % av råoljen skal behandles i anlegg, hvor minst 78 % av oljedampen blir gjenvunnet. Fristen som myndighetene har satt er 1. januar 2006.