Mest avanserte dypvannsrigger

Mest avanserte dypvannsrigger
Halvt nedsenkbare borerigger har i liten grad vært bygget i Norge de siste 20 årene. Ifølge Aker Kværner går selskapet sammen med norsk petroleumsindustri inn i en ny epoke med denne nye kontrakten. Bilde: AKER KVÆRNER

De halvt nedsenkbare riggene skal settes sammen ved Aker Stord, mens konstruksjon av skrogene skal skje på verftet Aker Verdal.

Ingeniørarbeidet vil skje ved avdelingen på Lysaker.

Aker Kværner får kontrakten til en verdi av 7,6 milliarder kroner fra sin søsterbedrift Aker Drilling.

Avanserte

Kontrakten innebærer en leveranse av de to største og mest avanserte boreriggene i verden, ifølge en pressemelding fra Aker Kværner.

Første rigg leveres i februar 2008, den neste i oktober samme år.

Aker Kværner har også en opsjon på å levere ytterligere to rigger innen 2010. Kontrakten forutsetter tilstrekkelig finansiering ved Aker Drilling og styregodkjennelse i Aker ASA og Aker Kvaerner.

Les mer om: