OLJE OG GASS

Mer trøbbel for Yme

Det er funnet enda flere feil og mangler på Yme-plattformen. Operatør Talisman raser mot totalleverandør SBM.

Det er funnet enda flere feil og mangler på Yme-plattformen, og partnerne frykter ytterligere forsinkelser.
Det er funnet enda flere feil og mangler på Yme-plattformen, og partnerne frykter ytterligere forsinkelser. Bilde: Maiken Ree
Maiken Ree
16. des. 2011 - 11:59

Yme:

  • Yme er et oljefelt i den sørøstlige delen av Nordsjøen på 77–93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny etter at det har vært nedstengt.
  • Yme ble første gang bygd ut i 1995 innenfor utvinningstillatelse 114 med Statoil som operatør. Produksjonsperioden var fra 1996 til 2001 da det ikke lenger ble funnet lønnsomt å fortsette driften. Nye rettighetshavere i utvinningstillatelse 316 med Talisman som operatør, vedtok i 2006 å utvinne gjenværende ressurser.
  • Plattformen er en produksjons- og lagringsplattform. Talisman Norge er operatør for feltet som etter planen skal starte produksjon til i fjerde kvartal 2011.
  • Talisman Energy Norge AS er operatør med en eierandel på 50 prosent. Øvrige rettighetshavere er Norske AEDC med 20 prosent, Lotos Exploration and Production Norge AS også med 20 prosent eierandel og Wintershall Norge ASA med 10 prosent eierandel


Yme-prosjektet har skapt mye hodebry for partnerne, og prosjektet har vært utsatt flere ganger.

For kort tid siden skrev Teknisk Ukeblad at operatør Talisman Energy utsatte produksjonsstart til andre kvartal 2012, grunnet en stor mengde ekstraarbeid på plattformen.

Nå sier operatør Talisman Energy at det er oppdaget flere feil relatert til ventilasjon- og elektrosystemer som medfører ytterligere forsinkelser i prosjektet.

Forviler

– Vi har nå bedt totalentreprenør SBM om en plan for hvordan disse forsinkelsene kan hentes inn. Inntil vi har fått denne planen vet vi ikke hvor store forsinkelser det blir, sier informasjonssjef i Talisman Energy, Andreas Middelthon.

Han sier at selskapet fortviler over alle feilene og manglene som er avdekket på Yme-plattformen.

Vil ikke bytte

– Er det aktuelt å bytte totalleverandør?

– Vi har ikke diskutert det. I og med at det er leverandørens plattform vil Yme-eierne leie denne fra den er ferdigstilt på feltet, og det er således begrenset med muligheter til å gripe inn før levering. Vi er helt klar skuffet over at de har hatt forsinkelser i alle faser av prosjektet, og det gir grunn til bekymring. Nå ønsker vi bare at de retter opp feilene, sier Middelthon.

Gigantsmell

Yme-prosjektet har også vakt oppsikt blant myndighetene, da prosjektet har blitt langt dyrere enn planlagt. Ifølge Statsbudsjettet har Yme gått 100,1 prosent over opprinnelig kostnadsestimat.

100 milliarder i kostnadssprekker

Da PUD ble godkjent i 2007 anslo Talisman at prosjektet ville koste 4,7 milliarder kroner. Nye estimater viser at prosjektet lander på det dobbelte, 9,583 milliarder kroner. Hvorvidt prosjektet er enda dyrere etter de nylig avdekkede feilene er ikke kjent.

Hersker frustrasjon

Frustrasjonen i prosjektet dreier seg om Single Buoy Morings Offshore (SBM), som har bygget og eier plattformen. Partnerne i Yme-lisensen leaser dermed plattformen av dem, og er avhengig av SBMs ferdigstillelse.

Partnerne i Yme-prosjektet vil ikke kommentere situasjonen i prosjektet, men Teknisk Ukeblad kjenner til at det hersker stor frustrasjon rundt den langsomme fremgangen.

Problem fra fødselen

Fra starten av prosjektet har det vært problemer med plattformen. I 2010 fikk Talisman refs og pålegg fra Petroleumstilsynet (Ptil) etter en inspeksjon på verftet i Abu Dhabi.

Ifølge tilsynsrapporten fra Ptil var ikke rør tildekket i endene, slik at sand, støv og regnvann hadde samlet seg i rørene. Et stort antall ventiler også sikkerhetskritiske ventiler lå lagret eller var installert uten tilfredsstillende preservering. Det samme gjaldt aktivatorer og ventilspindler. Og ventiler, rør, flenser og annet vitalt utstyr hadde allerede synlige korrosjonsangrep og skader. Dessuten var ikke tidligere bemerkninger fra Ptil blitt fulgt opp.

Oppstart står ved lag

Middelthon understreker at oppstartstidspunkt, som er satt til andre kvartal 2012, står fast inntil de har mottatt en oppdatert plan fra SBM.

Ptil har hatt tett oppfølging av Talisman og Yme-prosjektet, og i et av møtene stilte Ptil spørsmål rundt ferdigstillelsen av prosjektet offshore.

Følges tett

Ptil sier til Teknisk Ukeblad at de følger Yme-prosjektet tett, og det arbeides nå med å få godkjent plattformen for bruk på norsk sokkel

– Det viktigste i dette prosjektet er at operatøren presenterer sine egne utfordringer og planer. Det er en måte for oss å se at de har fått med seg de viktigste punktene. Poenget er at vi gir det endelige samtykket for bruk av installasjonen på grunnlag av deres informasjon. Så får vi stille spørsmål rundt der vi ser forbedringspotensial, sier pressetalskvinne Inger Anda i Ptil.

Lang prosess

– Vil dere stille flere spørsmål?

– Som et ledd i samtykket kommer vi til å ha mye og tett oppfølging av Talisman. Det er en lang prosess, og det er mange ulike problemstillinger som skal belyses.

– Er det en tettere oppfølging enn i andre prosjekt?

– Vi har alltid tett oppfølging når et selskap skal ha en ny innretning inn på sokkelen. Samtykket skal gis innen oljeproduksjonen skal starte, noe selskapet har satt til å være i 2012.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.