OFFSHORE

Mer til oljeforskning

I årets statsbudsjett lanserte statsråd Einar Steensnæs regjeringens storsatsing innen olje og gass - Petromaks.

Opprinnelig ble det bevilget 27 millioner kroner til dette programmet i år, men i tillegg har Forsknings- og nyskapingsfondet bidratt med 28 millioner kroner, slik at samlet sum blir 55 millioner i i friske midler i år.

- Dette er bare for å komme i gang, sier spesialrådgiver i Norges forskningsråd, Erik Skaug til TU. Han ser for seg en betydelig økning i bevilgningene fra og med 2006. - Vi håper at vi i løpet av to år råder over en bevilgning på inntil 600 millioner kroner.

Høy gevinst

Petromaks skal blant annet bidra til å realisere OG21-strategien (Olje og Gass i det 21. århundre). Den er laget i fellesskap av leverandører, oljeselskaper og myndigheter. Programmet strekker seg over ti år og omfatter i 2004 bedre letemetoder, bedre reservoarforståelse, mer effektivt utstyr og forbedring av helse, miljø og sikkerhet.

- Vi arbeider nå på spreng for å forberede programstyret, planer og tiltak for 2005. Leting og økt utvinning blir prioritert, forteller Skaug.

Målet med denne forserte forskningsinnsatsen er å nå regjeringens mål om den langsiktige utviklingsbanen. I stortingsmelding 38 (2001- 02) anslår regjeringen at forbedret teknologi både når det gjelder utvinning og større effektivitet ved leting kan bidra med nærmere 4000 milliarder kroner i verdiskaping de neste 30 årene. Så dersom en promille av dette går til forskning og utvikling for å nå målet, er det en god investering.

- Forskningsrådet mener at å investere i oljeforskning er den beste investering staten kan gjøre. Hittil har det manglet på vilje. Men staten er den som sitter igjen med gevinstene fra en slik investering. Årlig drar staten inn over 160 milliarder kroner fra oljen. Å sette av mindre enn en promille til FOU, står ikke i rimelig forhold til potensialet på sokkelen, understreker spesialrådgiveren.

100 søknader

15. mars gikk søknadsfristen ut for midler fra Petromaks-programmet. Det er kommet inn rundt 100 søknader på til sammen 900 millioner kroner. Det er 22 forskerprosjekter, 28 brukerstyrte prosjekter mot innovasjon og 49 prosjekter innen kompetanseoppbygging. Av disse skal de beste kandidatene plukkes ut.

- Vi må tenke taktisk i tillegg til kvalitet og relevans. Der hvor Forskningsrådet bidrar, vil vår andel ligge på rundt 30 prosent. Hver offentlig krone som bevilges, utløser to til tre kroner fra andre, som leverandøren selv og oljeselskapene.

Petromaks er et av syv store programmer i Forskningsrådet. Resultatene fra slike programmer er ikke alltid like åpenbare.

- Det kommer alltid resultater av forskningen. De programmene som ble gjennomført tidlig på 80-tallet, danner grunnlaget for dagens utbygginger. Uten et program som Spung, (Strategisk program for utvikling av naturgass) hadde neppe Snøhvit-prosjektet blitt realisert, understreker Skaug. Han legger til at forskningsprogrammene er svært viktige for undervisning og utdanning av kompetente kandidater. - De får en forskningsbasert utdanning. De lærer seg til å eksponere resultater som gir oppmerksomhet. Dette vil på sikt også føre til økte bevilgninger. Vi skal huske på at fra en idé er oppstått til den er i alminnelig bruk i petroleumssektoren, tar det 10 -30 år.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.