Mer til næringsforskning

Mer til næringsforskning
MER FORSKNING: Regjeringen gir mer til næringsrettet forskning og til Innovasjon Norge. Bilde: Eric Audras

– Det er fremdeles usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen fremover, og det er derfor viktig for regjeringen å legge til rette for forskning, innovasjon og omstilling i næringslivet, sier nærings- og handelsminister Sylvia Brustad i en pressemelding.

Hensyn til eksportindustrien

Brustads budsjett øker med 13 prosent neste år til totalt 7,5 milliarder kroner. Dette er en økning på over 60 prosent sammenlignet med 2005, og årsaken er finanskrisen.

– Vi legger til grunn mer optimistiske anslag for utviklingen i norsk økonomi enn det vi gjorde i arbeidet med tiltakspakkene. Likevel har vi sett behov for holde et høyt nivå på tildelingene til blant annet Innovasjon Norge, ikke minst av hensyn til eksportindustrien, sier Brustad.Mer til Innovasjon Norge

Innovasjon Norge får til sammen 1,5 milliarder kroner. Samtidig blir rammene for nye innovasjons- og lavrisikolån satt til 500 og 2 500 millioner kroner, en samlet økning på 1 200 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2009.

– Satsningen på Innovasjon Norge vil bidra til å realisere flere gode ideer og slik skape nye og fremtidsrettede arbeidsplasser. En styrket satsning på innovasjon og næringsutvikling hjelper næringslivet til å komme sterkere ut av nedgangen i verdensøkonomien, sier Brustad.22,5 milliarder til forskning

Totalt foreslår regjeringen 22,5 milliarder kroner til forskning over statsbudsjettet for 2010. Det er 1,7 milliarder mer enn i 2009.

Av disse går 2,18 milliarder kroner til næringsrelevant forsking, en vekst på 13 prosent sammenlignet med årets budsjett.

Tilskuddet til Forskningsrådet blir økt med 70 millioner kroner til 1,3 milliarder kroner.

Midlene til forskning øremerket fornybar energi og energieffektivisering blir trappet opp med 23 millioner kroner til 56 millionar kroner.

Les mer om: