SAMFUNN

Mer privatisering

Regjeringen regner med at olje-økonomien vil utgjøre mindre og mindre av samlet verdiskaping. For å sikre fortsatt vekst kreves omstillings- og effektiviseringstiltak. Regjeringen mener disse faktorene er viktige;

- Modernisere offentlig sektor

- Konkurranse og reguleringstiltak

- Målrettet næringsstøtte

Offentlig sektor skal moderniseres "med sikte på økt produktivitet, kvalitet og brukervennlighet, samtidig som ressursene kanaliseres til de områdene der behovene er størst. Bedre kvalitet og effektivitet i offentlig sektor, f.eks. i utdannings- og helsesektoren, har stor betydning også for verdiskapingen i privat sektor. Private tilbydere skal slippes til på like vilkår der det er hensiktsmessig."

Økt konkurranse og oppgivelse av statlig monopol skal få fart på nye områder. Konkurranseloven skal endres: "På enkelte områder er det nødvendig med særskilt regulering utover konkurranseloven for at markedene skal fungere effektivt. Reguleringsreformer kan gi rom for konkurranse på områder der det tidligere bare har vært offentlige monopoler. Regjeringen har bl.a. startet å etablere anbudskonkurranse for persontransport på jernbane, og har sendt på høring et forslag om å avvikle Postens gjenværende enerettsområde."

Næringsstøtten skal brukes mer til forskning: "Næringsstøtten (...) bør vris mer i retning av å styrke forskning og utvikling. Støtteordningen Skattefunn er et sentralt virkemiddel i Regjeringens satsing på forskning og utvikling (FoU), og vil bli evaluert for perioden 2002-2006. Støtte til enkeltnæringer må vurderes kritisk, enten den finner sted gjennom budsjettstøtte, skatteutgifter eller skjerming mot konkurranse. Det er grunn til å anta at en ny avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO) vil gi økt markedsadgang for fisk og fiskevarer, men samtidig kreve omstillinger i landbruket."

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.